Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kujawy i Pomorze

Podróże z paszportem

Urokliwe meandry Drwęcy.
Rzeczpospolita, Daniel Pach
Do Wioski Ginšcych Zawodów, największego oœrodka astronomii obserwacyjnej w naszym kraju czy zakštków Borów Tucholskich doprowadzi „Paszport Turystyczny". Na najaktywniejszych czekajš nagrody.

„Paszport Turystyczny" to już szósta edycja wspólnej akcji urzędu marszałkowskiego i Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Tegorocznym hasłem sš regionalne „zakaMARKI", ułożone w ciekawe trasy wycieczkowe. Po każdej z nich kieruje mapka prowadzšca po zakštkach regionu, do której dołšczono opis miejsc wartych odwiedzenia i kalendarium najciekawszych wakacyjnych wydarzeń. Ksišżeczki można odbierać m.in. w punktach informacji turystycznej. Osoby, które zbiorš co najmniej cztery pieczštki z rekomendowanych miejsc, będš mogły wzišć udział w losowaniu nagród. Sš nimi vouchery na pobyt w ciekawych miejscach województwa oraz regionalne zestawy promocyjne.

– „Paszport" cieszy się ogromnym zainteresowaniem – mówi rzeczniczka urzędu marszałkowskiego Beata Krzemińska. – Mamy sygnały z wielu punktów, że musimy dosłać więcej sztuk, ponieważ zapasy już się kończš.

W tym roku sezon paszportowy jest dłuższy niż dotychczas. Organizatorzy proponujš wycieczki po regionie także we wrzeœniu, promujš też ciekawe jesienne imprezy. – Zależy nam nie tylko na tym, żeby turyœci zwiedzili główne atrakcje turystyczne, ale także żeby odwiedzali pobliskie wsie i małe miejscowoœci – mówi Beata Krzemińska. – Dlatego też zachęcamy do turystyki rowerowej, która cieszy się coraz większym powodzeniem.

Dokšd prowadzi szlak

Z „Paszportem Turystycznym" można zwiedzić np. Bory Tucholskie i wybrać się na spacer wœród kilkusetletnich cisów. Rezerwat Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie jest największym skupiskiem drzew tego gatunku w Europie. To piękne, a zarazem tajemnicze miejsce było inspiracjš dla malarza. W „Œwiętym Gaju", jak sam je nazywał, powstało ponad 100 jego prac.

Również w Borach Tucholskich znajduje się górnicza wioska. W latach 1850–1939 działało tu pięć podziemnych kopalń węgla brunatnego. Dziœ zobaczyć tu można pozostałoœci po jednej z nich, spotkać tajemniczego ducha kopalni i poszukać skarbu górnika Wilhelma Krügera.

Poszukiwacze skarbów i ci, którzy chcš nimi zostać, powinni wybrać się do Górzna. To polska stolica geocachingu – międzynarodowej zabawy, polegajšcej na szukaniu specjalnych skrytek za pomocš odbiornika GPS. Na łowców przygód czeka także park linowy. Położony na silnie nachylonym stoku, dostarcza niezapomnianych wrażeń.

W Dolinie Dolnej Wisły na turystów czekajš zakamarki dobrego smaku: Gruczno, Strzelce Dolne, Topolno. Sierpniowy Festiwal Smaku w Grucznie przycišga smakoszy z całej Polski. Jego scenerię stanowi rozległy nadwiœlański pagórkowaty teren z zabytkowym młynem, drewnianymi zagrodami, mostkami, starymi œliwami i jabłoniami, na którym odbywa się wypas owiec wrzosówek. Strzelce Dolne zapraszajš na wrzeœniowe Œwięto Œliwki. To okazja, by spróbować tradycyjnych powideł i przyjrzeć się procesowi ich smażenia. W fascynujšcy œwiat wina zaprasza rodzinna Winnica przy Talerzyku w Topolnie, w której od kilku lat powstajš trunki z dojrzewajšcych na nadwiœlańskich wzgórzach winogron.

W pobliżu znajduje się Pałac Poledno, gdzie warto zobaczyć wystawę ponad 130 gatunków dzikich zwierzšt zamieszkujšcych różne kontynenty. Można tu zajrzeć w oczy polujšcym lwom, niedŸwiedziom i aligatorom oraz podziwiać sylwetki kozic wspinajšcych się po skałach i wiszšce pod sklepieniem dzikie ptactwo.

Do Koronowa zaprasza Wioska Ginšcych Zawodów – niewielki drewniany skansen mieszczšcy się na polanie, nad którš góruje olbrzymia lipa. W lipcu i sierpniu spotkamy tu rzemieœlników przy ich codziennej pracy – przšœniczki, œwiecownika, garncarza, kowala, łyżkarza, sitarza. Zobaczymy tu, jak dawniej czerpano papier na tradycyjnych sitach, jak budowano koła do bryczek i powozów, jak wyglšdał œredniowieczny odlew metali.

Tajemnice podziemi

W Tryszczynie znajduje się dwupiętrowy dom z czerwonš dachówkš, z pozoru posesja jakich wiele. Jednak w 1958 r. rozpoczęła się tu budowa œciœle tajnego podziemnego centrum dowodzenia. Ponad 4 m pod ziemiš znajduje się 50 pomieszczeń o łšcznej powierzchni 500 mkw. Pełne elektroniki i skomplikowanych urzšdzeń miejsce przez lata utrzymywane było w pełnej gotowoœci do przyjęcia sztabu kryzysowego bydgoskiego urzędu wojewódzkiego. Dziœ mieœci się tu Muzeum Œciœle Tajne, które odkrywa podziemne tajemnice schronu.

Z „Paszportem" można zwiedzić również m.in. piwnice pod Toruniem – największy oœrodek astronomii obserwacyjnej w naszym kraju, Zamek Bierzgłowski, Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny, czyli XIX-wiecznš wieœ przypominajšcš widok z obrazka ludowego artysty albo tzw. polskie piramidy w niewielkiej wsi Wietrzychowice.

– To kolejne już lato, podczas którego na kujawsko-pomorskich trasach i szlakach wakacyjnych towarzyszy nam nasz regionalny „Paszport Turystyczny". Tym razem chcemy zachęcić goœci do odkrycia także mniej znanych miejsc województwa. Wiele z nich to turystyczne perełki, prawdziwe skarby z interesujšcš historiš i niepowtarzalnš atmosferš. Warto dać im się oczarować – zachęca marszałek województwa Piotr Całbecki.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: r.biskupski@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL