Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Małopolska

Budujš pomnik polskiego króla w Wiedniu

Makieta pomnika króla Jana III Sobieskiego
materiały prasowe
Na wzgórzu Kahlenberg w Wiedniu powstaje pomnik króla Jana III Sobieskiego.

Zamontowany został już cokół pomnika, porzšdkowana jest też infrastruktura wokół miejsca, gdzie stanie monument. Najpewniej pomnik polskiego króla, który zatrzymał Turków pod Wiedniem, zostanie odsłonięty 11 wrzeœnia 2016 r. w 333. rocznicę bitwy.

12 wrzeœnia 2013 r., po 330 latach od zwycięstwa pod Wiedniem, na wzgórzu Kahlenberg w stolicy Austrii został wmurowany kamień węgielny pod pierwszym pomnikiem Sobieskiego w stolicy Austrii, mimo iż Leopold I po triumfie wiedeńskim zapewniał, że „pamięć tego wielkiego wydarzenie w Wiedniu zostanie w cišgu trzech lat utrwalona na wieki".

– O inicjatywie budowy w pobliżu ratusza pomnika mówiło się przy okazji 300. rocznicy bitwy pod Wiedniem. Temat był podejmowany kilkukrotnie, ale nieskutecznie. Co ciekawe, kilka pomników majš Kozacy, którzy w znikomej liczbie także walczyli z wojskami imperium osmańskiego pod Wiedniem, ale nie Sobieski – przypomina Piotr Zapart, inicjator budowy pomnika.

Piotr Zapart jest członkiem bractwa kurkowego z Krakowa, a autorem dzieła jest artysta rzeŸbiarz prof. Czesław DŸwigaj z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Jest on autorem wielu pomników na całym œwiecie.

Pomnik będzie przedstawiał Jana III Sobieskiego na koniu z atrybutami władzy na czele szarżujšcej husarii tratujšcej pokonanš armię Kara Mustafy. Wysokoœć pomnika wynosi 3 metry, długoœć 7,5 metra. Odlany zostanie w bršzie.

Zgodę na postawienie pomnika wydały już władze Wiednia. Specjalna komisja powołana przez burmistrza tego miasta zaakceptowała koncepcję pomnika.

Pomnik będzie położony w centralnym miejscu wzgórza, oddalony będzie zaledwie 50 metrów od koœcioła.

Kilka dni temu z okazji rozpoczęcia II etapu budowy pomnika na Kahlenbergu odprawiona została uroczysta msza œwięta w intencji dziękczynnej. Przewodniczył jej ks. inf. Dariusz Raœ, proboszcz koœcioła Mariackiego w Krakowie, w którym król Jan III Sobieski modlił się przed wymarszem pod Wiedeń. Mszę koncelebrowali także o. Leon Pokorski OFM – kapelan Komitetu Budowy Pomnika, o. Roman Krekora – rektor koœcioła œw. Józefa, i ks. Stanisław Kurz – duszpasterz diecezji wiedeńskiej.

Inicjator budowy Piotr Zapart przypomniał, że zwycięstwo wojsk polskich i cesarskich nad Turkami pod Wiedniem 12 wrzeœnia 1683 r. zapewniło na wiele stuleci sławę wojskom Rzeczpospolitej i królowi Janowi III Sobieskiemu: „Złamało bowiem potęgę Osmanów w Europie, przyniosło jej wycofywanie się z zajętych poprzednio prowincji i zatrzymało napór islamu".

Komitet wystšpił z apelem do Unii Europejskiej, aby wiktoria wiedeńska, jedna z najważniejszych bitew œwiata, dzięki której Europa zachowała swojš dotychczasowš tożsamoœć, została wpisana do kalendarz ważnych rocznic europejskich.

– Chodzi o to, aby o niej nie zapominać. Rocznica ta powinna być obchodzona przez całš Europę – uważa Piotr Zapart.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL