Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Małopolska

Wstęga Pamięci pod Wawelem

Monument upamiętniajšcy żołnierzy Armii Krajowej stanie w Ogrodzie Pamięci na Bulwarze Czerwieńskim nad Wisłš.
materiały prasowe
W tym roku ruszy budowa pomnika Armii Krajowej w Krakowie.

Fundacja Wstęga Pamięci otrzymała właœnie od Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa pozwolenie na budowę. – Oznacza to, że budowa pomnika ruszy jeszcze w tym roku – mówi Alexander Smaga, austriacki architekt o polskich korzeniach, który jest jednym z inicjatorów budowy monumentu.

Termin się zbliża

Niebawem odbędzie się przetarg na inwestycję. Smaga planuje, że realizacja budowy pomnika będzie trwała ok. szeœciu–oœmiu tygodni. – Ze względu na zimnš pogodę i zaawansowany wiek weteranów ostateczne otwarcie pomnika AK Wstęga Pamięci z ogrodem i systemem informacyjnym odbędzie się prawdopodobnie na wiosnę 3 maja 2018 przy dobrej pogodzie – planuje.

– Jesteœmy w trakcie opracowywania nowoczesnego systemu informacyjnego z ekranem dotykowym, który będzie pełnił ważnš rolę edukacyjno-informacyjnš – dodaje Smaga.

– Pomnik Armii Krajowej pod Wawelem będzie ważnym miejscem oddawania hołdu bohaterom największej armii Polskiego Państwa Podziemnego na œwiecie, miejscem uroczystoœci, jak również kontemplacji i odpoczynku – uważa architekt.

Przypomnijmy, że konkurs na budowę pomnika AK w Krakowie został rozstrzygnięty cztery lata temu, niedługo potem nastšpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę. Prace nad monumentem nie ruszyły jednak.

Ofiarnoœć darczyńców

W poprzednim roku została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na ten cel. Trwała ona 63 dni. Tyle, ile trwało powstanie warszawskie. Wpłaty można było dokonywać na portalu Polakpotrafi.pl. Akcja zbiórki pieniędzy została nagłoœniona na portalach m.in. œrodowisk patriotycznych, polonijnych, miłoœników historii. Pisaliœmy o niej także w „Rzeczpospolitej". Udało się zebrać 362 tys. zł.

Organizatorzy zbiórki wczeœniej postanowili zbudować wirtualny pomnik żołnierzy Armii Krajowej. Na stronie popieramak.pl miłoœnicy tej organizacji mogli wpisywać swoje nazwiska i pseudonimy. Umieœciło je ponad 20 tys. osób.

Ogród Pamięci

Monument upamiętniajšcy żołnierzy Armii Krajowej ma stanšć w Krakowie u stóp Wawelu na Bulwarze Czerwieńskim nad Wisłš. Ma tam powstać Ogród Pamięci, w którym centralne miejsce zajmie pomnik. Przyjmie on formę wstęgi, która jako częœć naziemna wyłania się spod ziemi i narasta do wysokoœci ok. 3,5 metra (zewnętrzna forma ma kolor rdzy, a wewnętrzna błyszczšcej fali).

Wstęga będzie wiła się wzdłuż konturów granicy II Rzeczypospolitej. Po jej wewnętrznej stronie architekt zaplanował umieszczenie informacji o najważniejszych wydarzeniach i akcjach Armii Krajowej.

Monument wyznaczy granice niewielkiego placu, miejsca na uroczystoœci patriotyczne. Znajdzie się tam też ławeczka akowca. Do pomnika poprowadzi aleja Pamięci, w pobliżu zostanš też zasadzone drzewa wiœni.

W fundamentach pomnika zostanš złożone ziemie z pól bitewnych żołnierzy AK, a także, aby upamiętnić udział cichociemnych z Anglii, ziemia z Northholtu.

Łšcznie na realizację całej inwestycji potrzeba ok. 1,2 mln zł. 80 proc. potrzebnych œrodków już jest. Organizatorzy cišgle liczš jednak na wsparcie Polaków oraz sponsorów.

Pomysłodawcš budowy pomnika jest Œwiatowy Zwišzek Żołnierzy Armii Krajowej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL