Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Małopolska

Nowe, podziemne cuda w Bochni

Nowa interaktywna inscenizacja przeniesie zwiedzajšcych w œwiat dawnej kopalni.
własnoœć kopalni w Bochni
Interaktywne inscenizacje za pomocš efektów dŸwiękowych, œwietlnych, a nawet zapachowych przeniosš zwiedzajšcych w œwiat dawnej kopalni.

Kopalnia soli w Bochni ma zamiar otworzyć nowš, podziemnš trasę turystycznš. Będzie to spora atrakcja nie tylko dla kopalni, ale też dla całej Małopolski. Na jej utworzenie kopalnia otrzymała ponad 8 milionów złotych unijnego dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pierwsi goœcie zapoznajš się z nowš trasš dopiero za trzy lata, ale już teraz pomysł budzi olbrzymie zainteresowanie. I nic dziwnego, bo ma to być całkowicie nowy produkt, który zmieni filozofię zwiedzania bocheńskiej kopalni i uatrakcyjni ofertę regionu. Szacuje się, że już w pierwszym roku otwarcia nowej trasy kopalnię odwiedzi 231 785 osób. Do tej pory zwiedzajšcy brali udział w wycieczkach po jednym z czterech ogólnodostępnych szlaków: multimedialnym, przyrodniczym ze œwiecšcymi halitami, wyprawie w stare góry i uruchomionej niedawno trasie szlakiem dawnych kopalnianych kaplic, w których modlili się górnicy. Nowa trasa będzie pištym szlakiem. Co będzie w niej nowego? Jak zaręcza Krzysztof Zięba z bocheńskiej kopalni, praktycznie wszystko. – To będzie nie tylko wystawa, gra czy oglšdanie, ale głównie rodzaj interaktywnych inscenizacji, które za pomocš efektów dŸwiękowych, œwietlnych, a nawet zapachowych przeniosš zwiedzajšcych w zupełnie inny œwiat – mówi.

Dotychczasowa oferta edukacyjna zostanie uzupełniona o elementy dotšd nierozwijane: chemię, biologię i historię. Zwiedzajšcy będš mieli okazję zapoznać się ze znaczeniem wody w kopalni, sposobami odwadniania, budowš sztolni, transportem i komunikacjš wewnštrz kopalni, sztukš salinarnš, religijnoœciš górników, ich wierzeniami i tradycjami. Będzie także okazja zbadać sól w podziemnym laboratorium, dowiedzieć się więcej o najważniejszych postaciach historycznych zwišzanych z Bochniš i samš kopalniš oraz wczuć się w rolę dawnych górników pracujšcych w kopalni, poznajšc ich sposoby wydobycia złoża oraz niebezpieczeństwa, z jakimi wišzała się praca pod ziemiš. Tłem narracyjnym dla wszystkich tematów stanš się legendy Solnego Grodu, które dajš możliwoœć stworzenia dynamicznej i atrakcyjnej œcieżki zwiedzania.

Wstępne założenie jest takie, by przejœcie nowš trasš zajmowało ok. 3 godzin. W ramach projektu udostępnione zostanš komora Kołdras na poziomie August oraz podłużnia Wernier na poziomie Wernier wraz z przyległymi wyrobiskami chodnikowymi, które zostanš odpowiednio przygotowane. Poczštek trasy został wyznaczony doœć nietypowo przy szybie Sutoris, położonym w samym centrum Bochni. Stšd zwiedzajšcy zejdš nowymi schodami, które zostanš dopiero wybudowane. Będš one prowadzić do pierwszego poziomu kopalni (70 metrów pod ziemiš). Tu goœcie obejrzš m.in. fragment trasy historycznej z najstarszymi, œredniowiecznymi wyrobiskami bocheńskiej kopalni (zakład działa nieprzerwanie od 1248 roku).

Do obejrzenia będzie też niezwykły fenomen geologiczny: zjawisko fluorescencji halitu. Kryształy tej soli pod wpływem promieniowania UV œwiecš mocno pomarańczowo lub różowoczerwono. Znajdujš się tylko w dwóch miejscach kopalni. Natrafiono na nie w 2014 roku, podczas przeszukiwania zalanych solankš wyrobisk.

Ostatni etap zwiedzania to poziom szybu August. Znajdujšca się tu komora Kołdras zostanie powiększona i przebudowana i tu właœnie będzie się mieœcić wypoczynkowa i gastronomiczna częœć nowej trasy.

Poczštek prac przy budowie inwestycji został już wykonany. Wyłoniono wykonawcę i wkrótce rozpocznie się budowa drewnianych schodów w szybie Sutoris. Ten etap zostanie zrealizowany w cišgu kilku miesięcy. Kolejnym zadaniem, jakie zaplanowała kopalnia, jest przebudowa komory Kołdras.   —Małgorzata Stuch

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL