Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Małopolska

Uczniowie małopolskich szkół będš mieli lekcje przez internet

Projekt „Chmury Edukacyjnej” dał uczniom możliwoœć wzięcia udziału w wykładach np. z fizyki i biologii.
123 rf
Uczniowie 130 szkół ponadgimnazjalnych z Małopolski od paŸdziernika będš mogli uczestniczyć w zajęciach on-line prowadzanych dla nich przez wyższe uczelnie.

Dzięki projektowi tzw. Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej realizowanej przez Urzšd Marszałkowski w technikach i liceach powstajš nowoczesne, multimedialne sale do organizacji zajęć, a uczniowie będš mieli możliwoœć uczestnictwa w akademickich wykładach i zajęciach. Projekt, o którym mowa finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) województwa małopolskiego 2014-2020. Jego koszt to 125 mln zł.

Szeœć uczelni

Zanim samorzšd zdecydował się na wdrożenie „Chmury Edukacyjnej", trwał pilotaż tego pomysłu. Wzięło w nim udział 2,1 tys. uczniów z 21 małopolskich szkół, dla których przeprowadzono blisko 8 tys. godzin zajęć zarówno w ramach e-learningu jak też warsztaty letnie.

Prowadzili je wykładowcy z szeœciu uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Pedagogicznego, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Rolniczego.

Zajęcia odbywały się w dziesięciu obszarach tematycznych tj. fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, budownictwo, języki obce, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorczoœć, œrodowisko i żywnoœć. I tak np. w ramach projektu Uniwersytet Jagielloński oferował uczniom zajęcia z matematyki i biologii, a Uniwersytet Rolniczy z obszaru „œrodowisko i żywnoœć". Z kolei wykładowcy z AGH zajmowali się fizykš i informatykš, z Politechniki Krakowskiej – chemiš i budownictwem, a Uniwersytetu Pedagogicznego-językami obcymi.

Nowe doœwiadczenia

Co uczelniom daje udział w takim projekcie? – Uzyskaliœmy możliwoœć współpracy z najzdolniejszymi uczniami w Małopolsce. Istotny jest również fakt wyposażenia infrastrukturalnego, czyli sprzętu służšcego do komunikacji przez internet do prowadzenia najnowoczeœniejszych form dydaktyki – mówi Ewa Pędracka –Kwaskowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczelnia przeprowadziła badania na temat projektu wœród wykładowców i nauczycieli szkół, które brały w nim udział. Wynika z nich, że podnieœli oni swoje kompetencje zwišzane z korzystaniem nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania, poprawiła się jego jakoœć, bo uczniowie mogli zapoznać się z technikami i zapleczem badawczym uczelni, a także uczestniczyć w zajęciach praktycznych.

A prof. dr hab. Barbara Filipek-Mazur, prodziekan ds. Nauki na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego mówi, że nowe doœwiadczenie zdobyli nie tylko uczniowie, nauczyciele w szkole, ale także i nauczyciele akademiccy.

- Taka forma zajęć przynosi wiele korzyœci- uważa prof. Filipek-Mazur. I wymienia, że jest to nie tylko nowa i ciekawa forma przekazywania wiedzy, ale też umożliwia ona rozwijanie zainteresowań uczniów i pobudza do samokształcenia, umożliwia im także zainteresowanie kierunkami studiów realizowanymi na uczelni. - Jest to też nasza promocja w œrodowisku uczniowskim. Dla wielu z nich był to pierwszy kontakt z uczelniš. Słuchali wykładu akademickiego i brali udział w ćwiczeniach laboratoryjnych i terenowych – dodaje.

Zajęcia chwalš też dyrektorzy szkół, które brały udział w programie pilotażowym. – Bardzo dobrze je oceniam. Stały na wysokim poziomie. Dzięki temu projektowi mamy wysokiej klasy sprzęt do pracowni komputerowo-matematycznej – opowiada Alina Ciepiela, wicedyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie. Dodaje, że zajęcia pomogły uczniom w podniesieniu zarówno wiedzy ogólnej, jak i z przedmiotów zawodowych, a także nauczyli się oni też szukać nowych wiadomoœci z wykorzystaniem najnowszych technik.

– Ten projekt wpłynšł też na poprawę wyników matury z matematyki i przedmiotów œcisłych, a także egzaminu z kwalifikacji zawodowych – uważa dyr. Ciepiela.

Lekcje e-learningowe z wykładowcami z wyższych uczelni odbywały się w ramach zajęć pozalekcyjnych, a brali w nich udział uczniowie klas trzecich i czwartych, a bywało, że i drugich technikum.

Także Mariusz Grzesiński, wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Dembowskiego w Wieliczce uważa, że zajęcia był ciekawe, a sprzęt wykorzystywany w pełni.

Uczniowie z jego szkoły korzystali przede wszystkim z zajęć poœwięconych gastronomii i œrodowisku oraz ekologii i podstaw przedsiębiorczoœci. – Uczniowie mieli pierwszy kontakt z uczelniš – tłumaczy – dyr. Grzesiński.

Kolejny etap

Od paŸdziernika „Małopolska Chmura Edukacyjna" będzie realizowana już w ok. 130 szkołach ze wszystkich powiatów w Małopolsce. Do 2022 roku ma z niej skorzystać ok. 24 tys. uczniów. Poza szeœcioma uczelniami z piolotażu do projektu dołšczš kolejne trzy uczelnie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej oraz Fundacja Centrum Kopernika. W sumie w szkołach i na uczelniach odbędzie się ponad 27,5 tys. godzin zajęć z 20 obszarów tematycznych, m.in. z: matematyki, biologii, chemii, budownictwa, informatyki, fizyki, geografii, przedsiębiorczoœci, języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego, kognitywistyki, dziennikarstwa. Zajęcia będš dotyczyły również tematyki: mechaniczno-mechatronicznej, żywnoœciowej, œrodowiskowej, elektryczno-elektronicznej i turystycznej. – Liczymy na wypracowanie metodologii, która przyda się w nauczaniu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz w nauczaniu w kontekœcie zawodowym. Opracowane metody pozwolš na lepsze kształcenie przyszłych nauczycieli, którzy sš lub w najbliższym czasie będš studentami Uniwersytetu Pedagogicznego – mówi Iwona Tomasik, rzecznik prasowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL