Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Małopolska

Małgorzata i Bartosz Szydłowscy, Szefowie Łaźni Nowej : Jedyna perspektywa zwycięstwa

Małgorzata i Bartosz Szydłowscy, Szefowie ŁaŸni Nowej w krakowskiej Nowej Hucie.
materiały prasowe
Małgorzata i Bartosz Szydłowscy, Szefowie ŁaŸni Nowej w krakowskiej Nowej Hucie, scenografka i reżyser mówiš o mijajšcym sezonie, wakacyjnym projekcie Bulwar[t] oraz planach na przyszłoœć zwišzanych z Domem Utopii.

Rz: Czego możemy się w tym roku spodziewać podczas Bulwar[t]u?

Małgorzata Szydłowska: Przez ponad dwa letnie miesišce w miasteczku wybudowanym nad nowohuckim zalewem odbędzie się ponad 140 wydarzeń. W cyklu Scena Nocy Letniej zobaczymy spektakle z udziałem Joanny Szczepkowskiej, Jana Peszka, Andrzeja Grabowskiego, Tomasza Schimscheinera, Radka Krzyżowskiego, Montowni oraz młodych twórców, w tym popularnej w Krakowie grupy IMPRO. Ponadto odbędš się koncerty – inauguracyjny „BšdŸ jak meteor" inspirowany poezjš Stanisława Wyspiańskiego, a także cykle Bulwar[t] etno z udziałem Kapeli Maliszów, zespołu Karpaty Magiczne, Infidelis, Sutari. W niedzielne popołudnia zaproponujemy klasykę na żywo. Z kolei w każdy czwartek Łukasz Maciejewski prowadzi Akademię Kina Polskiego. W planach jest też mnóstwo warsztatów dla dzieci i dorosłych, potańcówki, spotkania, pikniki kulinarne, Bulwar[t] na sportowo. Spodziewamy się kilkudziesięciu tysięcy widzów.

Co najbardziej zaskoczyło widzów rok temu i dało do myœlenia organizatorom?

Bartosz Szydłowski: Sytuacje, które kreujemy, zawsze majš wybić nas z przyzwyczajeń i poszerzajš, jak ja to nazywam, pole odpowiedzialnoœci. W teatrze zajmuję się œwiatem, zajmuję się ludŸmi. Mniej zajmuję się sobš. I sens tego kierunku potwierdził mi właœnie zeszłoroczny Bulwar[t] i towarzyszšce mu tłumy ludzi, wielopokoleniowoœć, nowy wymiar spotkania. To był tylko pilotażowy projekt, chcieliœmy zbadać, czy to ma sens, a spotkało nas entuzjastyczne przyjęcie. Do myœlenia daje jeszcze jedna rzecz. Jak to się dzieje, że instytucja kultury, jakš jest ŁaŸnia Nowa, w niespełna 30-osobowym składzie pracowników, intensywnie pracuje przez cały sezon, a potem latem przygotowuje wydarzenia ogniskujšce życie dzielnicy na trzy miesišce? Jak kapitalnym zespołem ludzi dysponujemy, że udaje się przekuć w wymiar realny idee, które towarzyszš powstawaniu projektów? To pytanie nie jest bezzasadne, bo dzisiaj tak łatwo jest dezawuować pracę innych. Nie umiemy doceniać sami siebie, nie umiemy doceniać pracy innych. Nie tworzymy pozytywnego etosu. Dopóki tak jest, w jednej dekadzie będziemy budować, by w następnej niszczyć.

Jak będzie wyglšdał koncert „BšdŸ jak meteor" według Wyspiańskiego?

Bartosz Szydłowski: Przede wszystkim chodzi o przesłanie Wyspiańskiego. On niesie jak pochodnię pasję życia, siłę kreacji oraz nieustępliwš i goršcš wiarę w sztukę i drugiego człowieka. Nam chyba dzisiaj potrzeba wiary w fundamentalne rzeczy, takiej wiary, co przezwycięża i pokonuje wszelkie trudnoœci, która jest ponad karykaturš œwiata, sięgajšc do Ÿródła mocy. Nie jest krzykliwym, uskarżajšcym się na swój los buntownikiem, on przezwycięża i przemienia.

„Im częœciej na mnie kamieniem rzucicie, sami złożycie stos – stanę na szczycie" – pisze Wyspiański w wierszu „Kocham Kraków", wspaniale œpiewanym przez Ewelinę Przybyłę, aktorkę Teatru w Krakowie im. Juliusza Słowackiego.

Dzisiaj właœnie w Wyspiańskim fascynuje mnie to œwiatło, co przebija mrok. Afirmatywna siła wbrew wszystkim okolicznoœciom. Nieœmiertelna wolnoœć ducha, która wypala małostkowoœć i oœlepia głupich i zawistnych.

Kończy się sezon. Co należało do najważniejszych wydarzeń?

Bartosz Szydłowski: Potęga Krzysztofa Globisza w spektaklu „Wieloryb the Globe" Mateusza Pakuły, w reżyserii Ewy Rysowej.

To coœ więcej niż spektakl, to spotkanie, które pozwala uwierzyć w przełamanie swoich niemożnoœci, rozwišzanie problemów i radzenie sobie z przeciwnoœciami losu – własnymi i bliskich.

Globisz nie tylko potwierdza swój aktorski geniusz, ale też staje wobec niemożliwego, wydobywa się zwycięsko z wszelkich zwštpień, diagnoz lekarskich niedajšcych mu szans po wylewie. Nie ma w tym deklaratywnoœci, buty i pokazówki – jest pokora, wewnętrzna siła, bezlitosnoœć dla własnej słaboœci. Globisz staje na scenie i zaczyna się wokół niego budować œwiat. Nowy Œwiat. Dla mnie ten spektakl jest bardzo osobistym wskazaniem sensu teatru i tego, co możemy przekazać widzowi, bez oskarżycielskiego tonu i wymachiwania pięœciš. Ta strategia, która tak wiele wymaga od nas samych, a nie od innych, jest według mnie jedynš perspektywa zwycięstwa.

Mało zwraca się na to uwagę, ale ŁaŸnia Nowa to również projekt wizualny, scenograficzny, przestrzenny, rozgrywajšcy się pod dachem dawnej szkoły i warsztatów – promieniujšcy daleko, na zewnštrz, na dzielnicę. Jak myœlicie państwo o tym aspekcie?

Małgorzata Szydłowska: Nie chodzi nam o wywołanie wrażeń, ale o doœwiadczanie przestrzeni w sposób œwiadomy. Zależy nam na refleksji, co znaczy, gdzie nas umiejscawia w kontekœcie sprawy, o której mówimy. Od poczštku uznałam, że przestrzeń ma duży wpływ na widza, jego zaangażowanie i chęć udziału w prezentowanych projektach. To sš zabiegi poza kategoriš estetyki, chociaż czasami majš takie znamiona. Raczej jest to ukryty dialog z widzem, propozycja, wobec której widz musi się opowiedzieć, czy rezonuje z tš sytuacjš czy jš odrzuca. Proponujemy w ŁaŸni innš percepcję odbioru spektakli, uciekamy od schematu oczywistej sceny pudełkowej i dużego dystansu do aktora. Możliwoœć bycia blisko sytuacji, trochę podglšdania „potu" aktorskiego, wytwarza atmosferę intymnoœci i szczególnej więzi z człowiekiem, identyfikacji z historiš. Identyfikacja, dialog i budowanie œwiadomych kontekstów to najważniejsze składowe budowanej relacji w przestrzeni teatralnej. Nie zależy nam na uwodzeniu widzów, na upiększaniu, raczej szukam pewnej „niewygody", która skłania do refleksji, wybija ze stereotypowych skojarzeń.

Czego możemy się spodziewać w przyszłym sezonie?

Małgorzata Szydłowska: Nie chcę jeszcze mówić o planach repertuarowych, bo aktualnie najbardziej zajmuje nas inicjowanie dużej inwestycji. To wielka sprawa dla Nowej Huty. W opuszczonym budynku szkolnym powstanie nowoczesny oœrodek edukacyjny Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii. Funkcję tego miejsca będš bardzo zróżnicowane. Planujemy cykliczne zajęcia warsztatowe, wspieranie lokalnych inicjatyw, monitorowanie życia dzielnicy, artystyczne rezydencje, produkcyjnš bazę dla działań miejskich. Nie będzie to zwykły budynek. Każde piętro zaaranżowane zostanie w duchu kolejnych, nowohuckich „epok historycznych". Za trzy lata otwarcie, ale w miarę możliwoœci artyœci już działajš w tej przestrzeni. „Ostatnie zwierzęta" zrobiła Magda Szpecht, a we wrzeœniu otwieramy projekt Marka i Marcina Chlandów zatytułowany „Szkoła Utopii" – będšcy instalacyjnym zapisem retrospekcji szkolnych ojca i syna.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL