Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Małopolska

Baza kosmiczna pod Tarnowem

W bazie księżycowej w sierpniu weselekcjonowane osoby spędzš dwa tygodnie
materiały prasowe
Wkrótce ma powstać pierwsza w Polsce testowa baza księżycowa.

Naukowcy prowadzš zbiórkę funduszy na ten projekt na portalu Polak Potrafi. – To oddolna inicjatywa blisko 40 specjalistów z różnych dziedzin nauki, którzy chcš stworzyć wspólnš platformę dla naukowców, nie tylko z Polski – opisuje dr Agata Kołodziejczyk, koordynatorka projektu, na co dzień pracujšca w Europejskiej Agencji Kosmicznej w Holandii.

– Jeszcze nie występowaliœmy ani do Ministerstwa Nauki, ani do uczelni z proœbš o wsparcie finansowe. Na chwilę obecnš koncentrujemy się na kampanii crowdfundingowej, żeby jak najszybciej zaczšć realizację projektu. Staramy się również projektem zainteresować firmy – dodaje dr Jakub Mielczarek, uczestnik projektu.

Budowa testowej bazy księżycowej ma posłużyć do realizacji projektów badawczo-naukowych, wykorzystywanych w przyszłoœci w prawdziwych misjach księżycowych.

Baza powstanie na obszarze blisko 2 hektarów w pobliżu Obserwatorium Astronomicznego Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim w Małopolsce. Prace budowlane ruszš w czerwcu, o ile uda się zebrać minimum 60 tys. zł.

Poczštkowo naukowcy przewidujš powstanie niewielkiej bazy utworzonej ze œluzy, czterech kontenerów o wymiarach 6 na 2 metry połšczonych kopułš centralnš o œrednicy 8 metrów. Powstać majš też m.in. brudne i czyste laboratorium zawierajšce sprzęt do druku 3D, przeprowadzania analiz skał, analiz mikrobiologii bioreaktorów czy symulacji mikrograwitacji. W kolejnych latach astronauci będš rozbudowywać bazę. Na terenie badawczym znajdować się będš różne rodzaje ziemi (m.in. czerwona ziemia zawierajšca zwiększone iloœci tlenku żelaza), ze skałami przywiezionymi z wulkanów, z meteorytami, oraz specjalnie wytworzonymi symulantami skał księżycowych i marsjańskich.

Naukowcy rozpoczęli już także selekcję pierwszych „astronautów", którzy spędzš w bazie dwa tygodnie w sierpniu. Uczestnicy misji będš realizowali zgłoszone przez siebie projekty badawcze.

Jak przekonujš naukowcy, tzw. analogowe misje planetarne to jedyna na razie forma zdobywania wiedzy i doœwiadczenia na temat wyzwań, jakie stojš przed astronautami w trakcie misji załogowych. Najbardziej znanš misjš tego typu był Mars 500, w ramach którego przez 520 dni w izolacji przebywało szeœciu mężczyzn. Nasi naukowcy chcš się wyspecjalizować w projektach księżycowych. Zapewniajš, że nie jest to idea fantastyczna, bo w cišgu najbliższych lat Europa planuje wybudować wioskę właœnie na Srebrnym Globie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL