Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Małopolska

Centrum Rekreacji i Wypoczynku Przylasek Rusiecki: Nowa inwestycja niedaleko krakowskiej Nowej Huty

Na terenie krakowskich małych Mazur swoje miejsce będš mieli m.in. wędkarze.
materiały prasowe
Szykujš się duże zmiany w okolicach Krakowa. Niedaleko centrum Nowej Huty powstanie nowe miejsce wypoczynku.

Krakowskie małe Mazury zyskajš nowe oblicze, m.in. profesjonalnš i potrzebnš infrastrukturę turystyczno-rekreacyjnš.

Projekt kompleksowego zagospodarowanie dawnej żwirowni, w tym otoczenia zbiornika nr 1, to tylko pierwszy, inwestycyjny etap realizacji zadania Centrum Rekreacji i Wypoczynku Przylasek Rusiecki. Równolegle do tego projektu na terenie Przylasku Rusieckiego będš realizowane dwa inne komplementarne, również dofinansowywane ze œrodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Okręg Polskiego Zwišzku Wędkarskiego w Krakowie wybuduje infrastrukturę dla rekreacji wędkarskiej. Z kolej zarzšd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT) rozbuduje œcieżki pieszo-rowerowe i trasy turystyczne, a także wykona oznakowanie turystyczno-informacyjne na obszarze Przylasku Rusieckiego.

Wszystkie te działania sš elementem realizowanego w ramach projektu strategicznego Kraków – Nowa Huta Przyszłoœci zadania pod nazwš Centrum Rekreacji i Wypoczynku Przylasek Rusiecki.

Objętych jest nim w sumie 191,65 ha w Nowej Hucie, w odległoœci ok. 8,5 km od centrum Nowej Huty i ok. 15 km od centrum Krakowa. Szacunkowa łšczna wartoœć przedsięwzięcia okreœlana jest na 375,6 mln zł – z tego za ponad 63 proc. kosztów odpowiada sektor prywatny.

Drzewa i krajobraz

Oprócz budowy nowej infrastruktury jednym z najważniejszych aspektów przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowania terenów w Przylasku Rusieckim było zachowanie przyrodniczych, widokowych oraz krajobrazowych walorów tego miejsca i w miarę możliwoœci jak najmniejsza ingerencja w œrodowisko naturalne. Istniejšca zieleń będzie rewitalizowana poprzez dodatkowe nasadzenia, zbiorniki wodne zostanš oczyszczone, a ich linie brzegowe – uregulowane.

– Projekt zieleni będzie bazował na rodzimych gatunkach drzew, krzewów i traw. Pojawiš się jesiony wyniosłe, czeremchy, wierzby iwy, derenie, czarne bzy, tataraki czy trzmieliny pospolite. Niewštpliwš atrakcjš będzie łška kwietna kwitnšca od wiosny do jesieni – wylicza Anna Waœkowska, specjalista ds. promocji Kraków – Nowa Huta Przyszłoœci. Tego typu łški za sprawš Zarzšdu Zieleni Miejskiej pojawiły się już w Krakowie i bardzo się spodobały zarówno mieszkańcom, jak i turystom.

Jednym z ważniejszych założeń programu Kraków – Nowa Huta Przyszłoœci sš nowoczesne rozwišzania z zakresu smart city. Tak będzie również w przypadku Przylasku Rusieckiego. Na terenie objętym projektem przewiduje się m.in. zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oœwietleniem zewnętrznym – czujniki ruchu pozwolš zoptymalizować poziomy oœwietlenia i zużycie energii. Lampy będš równoczeœnie przekaŸnikami wi-fi, a służšce do ich mocowania słupy zaopatrzone zostanš dodatkowo w elementy systemu nagłoœnienia. W pobliżu parkingu stanie stacja ładowania samochodów elektrycznych. Projekt zakłada też zamontowanie niewidzialnego elektronicznego płotu, który uniemożliwi nieuprawnione przemieszczanie elementów wyposażenia. Smart będš nawet kosze na œmieci, bo specjalne czujniki poinformujš o zapełnieniu pojemnika. Wszystko to będzie spajał system BMS (Building Management System), czyli automatyka zarzšdzajšca wszystkimi systemami, która pozwala zarzšdzać całym obiektem z jednego miejsca.

Kolejne kšpielisko

Przylasek Rusiecki to niejedyne kšpielisko w Małopolsce, które zostanie zrewitalizowane. Aktualnie trwa rewitalizacja trzebińskiego Balatonu, a wkrótce nowe oblicze zyska także zaniedbane kšpielisko nad zalewem Chechło w Trzebini. Wokół zbiornika powstanie plaża, gdzie będzie specjalny basen z tarasami. Wybudowany zostanš także pawilon wypoczynkowy, nowe boiska do gry w siatkówkę plażowš i badmintona oraz platforma widokowa, z której będzie można podziwiać panoramę okolicy. Plany zakładajš również budowę potrzebnej infrastruktury: powstanš miejsca parkingowe dla 90 samochodów, stojaki dla rowerów, œcieżki piesze i rowerowe oraz nowy przystanek autobusowy dla korzystajšcych z komunikacji miejskiej. Będš też grille, miejsca biwakowe, punkty gastronomiczne, place zabaw dla najmłodszych. Koszt inwestycji wyniesie ponad 9 mln zł. Przetarg na budowę nowoczesnego kšpieliska nad zalewem Chechło wygrało konsorcjum trzebińskich firm Krisbud i Rembud.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL