Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Małopolska

Wojciech Szatkowski: Narciarstwo, które daje wolność

materiały prasowe
Lubię góry, ten klimat i ludzi, których się poznaje jeżdżšc na nartach właœnie w taki sposób jak ja – mówi Wojciech Szatkowski, historyk, narciarz skiturowy, przewodnik tatrzański i pracownik Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.

Rz: W 2018 r. Polska będzie obchodziła 100-lecie odzyskania niepodległoœci. By uczcić to ważne wydarzenie, zapowiedział Pan, że zjedzie na nartach ze stu polskich szczytów. Skšd pomysł na realizację projektu „Narciarstwo Wolnoœci"?

Wojciech Szatkowski: Pierwszš osobš, która wpadła na pomysł zjazdu na nartach na 100-lecie niepodległoœci z Mount Everest, był himalaista Andrzej Bargiel. Pomyœlałem wówczas, że nasze góry też sš wyjštkowo piękne i ja też mogę tę rocznicę uczcić po swojemu. Tym bardziej że jestem historykiem. I jednoczeœnie narciarzem wysokogórskim.

Zapowiedział pan zjazdy z 30 szczytów w Tatrach i 27 w Bieszczadach. W pozostałych górach – Pieninach, Karkonoszach czy Beskidach – zaplanowane sš tylko pojedyncze zjazdy. Skšd taki dobór tras?

W Tatrach i Bieszczadach bywam najczęœciej, najlepiej je znam, lubię, stšd też tamtejszych szczytów jest najwięcej. Przy wyborze szczytów kierowałem się tym, by były to różne góry, bo inaczej skituring uprawia się przecież w skalistych Tatrach Wysokich, inaczej w lesistych Bieszczadach, a jeszcze w inny sposób w Karkonoszach. Ale lista opublikowana w internecie jest płynna i uzależniona od œniegu. Jeœli go nie będzie, to oczywiœcie będę modyfikował moje plany. Finał projektu to maj 2018 r. i zjazd z Przełšczki pod Rysami w Tatrach Wysokich.

Wytłumaczmy, na czym polega ten sport?

Mówišc najkrócej, jest to przemierzanie gór zimš na nartach. Najpierw na nich podchodzimy pod górę, używajšc podklejanych pod narty fok i specjalnego sprzętu, zwłaszcza wišzań, potem przepinamy narty i zjeżdżamy.

Czy pana projekt ma też upamiętniać udział górali w odzyskaniu niepodległoœci?

Przy okazji 100-lecia odzyskania niepodległoœci trzeba przypomnieć Rzeczpospolitš Zakopiańskš, istniejšcš od 13 paŸdziernika do 16 listopada 1918 r., której prezydentem był Stefan Żeromski. Zakopane o dzień wczeœniej niż Kraków było wolne od wojsk zaborczych.

Ponadto w wyzwoleniu Polski brało udział wielu narciarzy, choćby Mariusz Zaruski, Henryk Bednarski czy Stanisław Zdyb. Józef Lesiecki oddał życie w bitwie pod Łowczówkiem. I o tym też trzeba cały czas pamiętać.

Myœli pan, że zjazd ze 100 szczytów to dobry sposób na uczczenie odzyskania niepodległoœci?

Nie dorabiam do tego żadnej ideologii, nie ma po co. Myœlę jednak, że tak, bo narciarstwo skiturowe to wolnoœć. Moim zdaniem jest to zwykle ostatni etap przygody z nartami. W pewnym momencie narciarzom nudzi się taka sama jazda na takich samych stokach i zaczynajš szukać nowych, nietypowych miejsc, œwieżego œniegu i prostego obcowania z przyrodš. Skituring daje właœnie takie możliwoœci.

Czy rozpoczšł pan już realizację tego projektu?

Tak, rozpoczšłem go już w listopadzie. Udało mi się już zjechać z Turbacza, Magury Witowskiej, Kasprowego Wierchu, Beskidu i z Gubałówki. Teraz wybieram się w Bieszczady. Liczę, że w dziewięć dni zdobędziemy na nartach ok. 30 szczytów Bieszczadów Zachodnich, to będzie wspaniała przygoda.

Od jak dawna jeŸdzi pan na nartach skiturowych?

Od około 36 lat. Zaczšłem narciarstwo bardzo wczeœnie, chyba miałem wtedy trzy lata. To dlatego, że do narciarstwa dużš wagę przywišzywali moi rodzice. Mama, Maria Gšsienica Daniel-Szatkowska, uprawiała narciarstwo alpejskie, była dwukrotnš olimpijkš. Temat nart cały czas się u nas w domu przewijał. Na stoku Budzowskiego Wierchu tata zbudował nam nawet wycišg narciarski. A z kolegami od dzieciństwa jeŸdziłem po dolinie Małej Łški i tatrzańskich reglach. Kasprowš górę też znam od podszewki, bo razem z rodzeństwem przedłużaliœmy sobie ferie o tydzień, by po sezonie móc spokojnie pojeŸdzić.

Jak dużo teraz pan jeŸdzi?

W ostatnim sezonie spędziłem w górach ponad sto dni. Wliczajšc w to skitury, narty zjazdowe, biegówki, nocne treningi i kilka wejœć „na wschód słońca". Na szczęœcie dyrekcja muzeum, w którym pracuję, nie robi z tego problemu. Co więcej, placówka zaangażowała się w projekt „Narciarstwo wolnoœci" jako partner medialny. Lubię góry, ten klimat i ludzi, których się poznaje, jeżdżšc na nartach właœnie w taki sposób jak ja.

Czy jest to popularny sport?

Na œwiecie tak. W Austrii w ten sposób jeŸdzi około miliona osób. We Francji, we Włoszech czy w Szwajcarii pewnie po około 200 tys. W Polsce nie uprawiamy go na takš skalę, ale na pewno jest to kilka tysięcy osób i cały czas ta liczba roœnie. Jestem przekonany, że jest to przyszłoœć narciarstwa, a klasyczne jego formy stracš na znaczeniu w cišgu najbliższych kilkunastu lat. Proszę zwrócić uwagę na to, że wszystkie większe firmy produkujšce sprzęt narciarski majš narty do uprawiania tej dziedziny sportu. Widzę coraz więcej młodych ludzi uprawiajšcych narciarstwo skiturowe. Dobrze, że tak się dzieje.

Czym narty skiturowe różniš się od tych do zjeżdżania i biegówek?

Sš dużo lżejsze, nieraz ważš poniżej jednego kilograma, sš szersze, z rockerem, który stabilizuje przód narty podczas skrętu. Te narty dzielimy na zawodnicze, typu adventure i free-ride. Oferta tego typu sprzętu na rynku krajowym staje się z roku na rok coraz bardziej spektakularna. Można też kupić sprzęt używany. Do nart używamy specjalnych wišzań, butów, w których wygodnie się podchodzi i zjeżdża.

Wydawałoby się, że polskie góry z parkami narodowymi nie sš wymarzonym miejscem do uprawiania tej dziedziny sportu, bo brakuje możliwoœci poruszania się poza szlakami.

W Tatrzańskim Parku Narodowym mamy ponad 200 km szlaków. Zimš poruszamy się po tych samych szlakach, po których latem odbywamy piesze wędrówki. Z takš różnicš, że szlaki sš zasypane œniegiem, więc zwykle nie udaje się nam trzymać œciœle wytyczonych dróg. Zawsze jest jakiœ margines tolerancji. Ale odchylenie od nich też nie może być zbyt duże, by nie zakłócać spokoju zwierzšt i nie szkodzić przyrodzie. To jest najważniejsze. Dlatego właœnie na Babiš Górš, mogę wejœć tylko od strony słowackiej. Po polskiej znajduje się rezerwat głuszczów i nie wolno tam uprawiać narciarstwa.

Czy to sport dla każdego?

Generalnie tak. Znam 86-letniego człowieka, który go uprawiał. Oczywiœcie osoby starsze będš wybierać góry niższe i trasy mniej intensywne. Można też zastanawiać się nad tym, czy jest to sport bezpieczny. Zdarzały się œmiertelne wypadki, ale w górach one przecież czasami bywajš. Niebezpieczne sš lawiny, ale także sporo zależy od bezpieczeństwa turysty i tego, czy zachowuje on należytš ostrożnoœć. Jeœli tak robi, to moim zdaniem ryzyko wypadku jest minimalne. Najważniejsze, że skituring to wspaniała górska przygoda, poœród przyrody, dajšca wiele dobrej energii. To sport estetyczny, uprawiany wœród wysokich gór. Nie ma w nim granic. Jest wysiłek, piękne widoki i szeroki uœmiech. Nie znam nic piękniejszego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL