Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dolny Œlšsk

Ksišżki na tablecie

Nowoczesna biblioteka powstała w miejscu, w którym wczeœniej była restauracja, galeria i księgarnia.
materiały prasowe
W dawnej wrocławskiej restauracji w Przejœciu Œwidnickim działa już biblioteka. To nie jest zwykła czytelnia, ale „Centrum nowych technologii dla kultury i edukacji".

– Jesteœmy gotowi pokazywać naszym użytkownikom, jak racjonalnie korzystać z wszelkich urzšdzeń, które ułatwiajš komunikację oraz dostęp do różnego rodzaju zasobów, baz wiedzy – mówi Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych wrocławskiego ratusza.

Nowa instytucja kultury znajduje się w lokalu, w którym dawniej mieœciła się restauracja-bar oferujšca tosty. PóŸniej miasto postanowiło tam urzšdzić galerię i ambitnš księgarnię, ale ostatecznie te pomysły nie wypaliły. Pod koniec ubiegłego roku miasto postawiło na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ale nie takš zwykłš, tylko centrum nowych technologii, adresowane głównie do młodych ludzi. Ratusz przystšpił do pracy, bo obiekt przy ul. Œwidnickiej 19 wymagał nowej aranżacji i opracowania nowej koncepcji przestrzeni bibliotecznej oraz ciekawej oferty usługowej.

Od wrzeœnia do poczštku grudnia trwały prace remontowo-adaptacyjne wraz z wyposażaniem placówki w sprzęt i tworzeniem specjalistycznej kolekcji zbiorów. Koszt prac adaptacyjnych to ok. 600 tys. zł. Na poczštku grudnia otworzono Centrum Nowych Technologii Przejœcie – przestrzeń kultury i edukacji zlokalizowanš na bardzo ruchliwym trakcie komunikacyjnym. Jak mówi dyr. Sutryk, design wnętrza opiera się na szeœciokštach – to one tworzš półki, siedziska i œcianki.

W tym samym kształcie zaplanowane zostały stoły, które dajš szerokie możliwoœci kombinacji w aranżacji przestrzeni. – Kolorystycznym akcentem jest zielony chrobotek reniferowy, który doskonale prezentuje się w sšsiedztwie surowego drewna, uspokaja oraz pobudza kreatywnoœć, tworzšc idealne miejsce do pracy i relaksu, które posiada także pozytywny efekt akustyczny wyciszajšcy pomieszczenie – opowiada urzędnik.

Nowa filia biblioteczna ma ponad 300 mkw. powierzchni użytkowej. Podzielona jest na kilka stref. Jest strefa gier i zabaw, gdzie odbywajš się turnieje gier planszowych i interaktywnych, prezentowane sš nowinki technologiczne. Jest strefa konferencyjna – z wielofunkcyjnym miejscem spotkań, wystaw, prezentacji, organizacji warsztatów.

Z kolei w strefie relaksu jest e-czytelnia, można tam skorzystać z tabletów i e-czytników, które sš dostępne na miejscu. W ofercie centrum nowych technologii jest edukacja czytelnicza i medialna nie tylko dla młodych osób, ale i seniorów. – Mogš oni korzystać z e-prasy, gier planszowych, komiksów. Majš swobodny dostęp do internetu i nowych technologii. Mogš nauczyć się korzystać z czytników E-Ink, smartfonów, tabletów, nowoczesnego oprogramowania – mówi Jacek Sutryk.

Poza tym na miejscu można nauczyć się projektowania gier miejskich i planszowych oraz fabuł, tworzenia postaci, animacji i grafiki komputerowej. – W zbiorach Przejœcia czytelnicy znajdš literaturę z zakresu informatyki, robotyki, IT, a także powieœci graficzne, komiksy i gry planszowe. Będš mogli również skorzystać z elektronicznej bazy ksišżek – e-booków (tytuły literatury popularnonaukowej), dostępu do wypożyczeń online z bazy Legimi (tytuły literatury pięknej), z e-prasy.

W sumie w 37 filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej jest dostęp do internetu, multiwyszukiwarki Primo, która zastępuje elektroniczny katalog biblioteczny OPAC i w czasie rzeczywistym przeszukuje kilka baz. W filii przy ul. Powstańców Œlšskich jest MultiCentrum, w którym można brać udział w warsztatach wykorzystujšcych nowe oprogramowanie do udŸwiękowienia tekstu, tworzenia obrazu, grafiki komputerowej, a także budowania urzšdzeń sterowanych komputerowo.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL