Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dolny Œlšsk

Uroczysko kryło ruiny zamku Bolka II Małego

Odkryte pozostałoœci budowli zwišzane sš z zamkiem wzniesionym około 1362 r.
materiały prasowe
Pozostałoœci zamku ostatniego niezależnego księcia piastowskiego władajšcego na Œlšsku odkryli naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Relikty zamku żyjšcego w XIV w. Bolka Małego naukowcy z Wydziału Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odkryli na wyspie rzecznej we wsi Nowoszów (Neuhaus), dziœ uroczyska w Puszczy Zgorzeleckiej blisko granicy województwa lubuskiego. Jednego z badaczy zainteresował mur z Rudy Darniowej, odróżniajšcy się od póŸniejszej zabudowy nowożytnego dworu, rozebranego po 1945 r. Zamek Bolka skrywały nie tylko pozostałoœci dawnego dworu. Dostępu do miejsca bronił mur poligonu wojskowego, na którego granicy leży Noszów.

Badacze przypuszczajš, że to fundament zamku – pojedynczej wieży wzniesionej na planie prostokšta. Dodatkowy trop stanowiły też œredniowiowieczne cegły-palcówki, których nazwa pochodzi od odcisków palców wyrabiajšcych je rzemieœlników.

Budowla, wzniesionym około 1362 r., znana była dotychczas wyłšcznie ze œredniowiecznych rękopisów. Kilkanaœcie lat temu historię zamku stworzonš na podstawie akt procesowych powstałych po zniszczeniu budowli opublikował prof. Mateusz Goliński z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. To zainteresowało autora znaleziska doktora Pawła Konczewskiego z Katedry Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który już od kilku lat prowadzi badania archeologiczno-przyrodnicze w Borach Dolnoœlšskich.

W lokalizacji zamku pomogły nowoczesne metody archeologiczne, m.in. skanowanie laserowe z pokładu samolotu, które umożliwia zajrzenie pod szatę roœlinnš i wykrycie form terenowych oraz architektury.

Pod względem historycznym odkrycie jest tym ciekawsze, że budowla istniała zaledwie kilka lat i – jak podkreœla dr Konczewski – stanowi ciekawy przykład zamku w fazie inicjalnej.

Jego właœciciel – zmarły w 1368 r. Bolko II Mały – uważany był za jednego z najbardziej utalentowanych ksišżšt z rodu Piastów Œlšskich. Do jego osišgnięć należy zjednoczenie księstw œwidnickiego i jaworskiego, był też margrabiš Dolnych Łużyc, i to w czasach, gdy Œlšsk był bardzo rozdrobniony, a składajšce się na niego księstwa były niewielkie. To ekspansja terytorialna sprawiła, że zdecydował się na budowę nowych zamków lub rozbudowę już istniejšcych twierdz.

Zamek w Nieszowie był elementem trasy łšczšcej włoœci Bolka, który kazał wytyczyć nowy trakt, by zaoszczędzić czas i przejšć inicjatywę w handlu. Wokół budowli szybko powstała osada. Jej mieszkańcy trudnili się hutnictwem żelaza, w którego złoża obfitowała okolica. Osada przetrwała dłużej niż zamek.

Archeolodzy pracujš też w miejscu dawnej wsi hutników. Udało im się już odkryć kilka miejsc, w których wydobywano rudę oraz obszerne złoża żużla pohutniczego. Trwajš poszukiwania pieców.

Badania umożliwiło wsparcie kilku instytucji – Lasów Państwowych, fundacji Łużyce Wczoraj i Dziœ, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Uniwersytetu Zachodnioczeskiego z Pilzna.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL