Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dolny Œlšsk

Hyperloop One Global Challenge: Tuba do podróży z Warszawy do Wrocławia

Hyperloop ma umożliwiać podróż z prędkoœciš 900–1000 km/h.
materiały prasowe
Z Warszawy przez ŁódŸ do Wrocławia w 40 minut – tyle miałby trwać przejazd hyperloopem.

Projekt młodych inżynierów z Polski zdobył uznanie w konkursie Hyperloop One Global Challenge. Być może przyczyni się do rewolucji w podróżowaniu.

Hyperloop to tuba z kapsułš w œrodku – z daleka przypomina gigantyczny system poczty pneumatycznej, w którym zamiast dokumentów transportowani sš ludzie. Krzysztof Tabiszewski, koordynator zespołu Hyper Poland, wyjaœnia, że to raczej połšczenie samolotu i pocišgu.

– Samolot może podróżować tak prędko dzięki niskiemu ciœnieniu i niewielkiemu oporowi powietrza na wysokoœci 10 km, jednak energia potrzebna do wyniesienia maszyny na taki pułap jest bardzo duża. My te warunki sprowadzamy do rury na powierzchni ziemi – mówi.

Kapsuła ma się poruszać bez kontaktu z podłożem, wykorzystujšc lewitację magnetycznš oraz łożyska powietrzne. Takie rozwišzanie umożliwiłoby podróże z prędkoœciš bliskš prędkoœci dŸwięku – do 1220 km/h (chociaż, jak podejrzewa Krzysztof Tabiszewski, prędkoœci te będš bliższe 900–1000 km/h).

Wizje Elona

Za pomysłem hyperloopa stoi Elon Musk – pochodzšcy z RPA amerykański miliarder, który dorobił się na serwisie płatniczym PayPal, założył także Tesla Motors – firmę produkujšcš elektryczne samochody. Ostatnio coraz bardziej oddala się od ziemi. Nie tylko z racji pomysłów na komercyjne loty kosmiczne (którymi zajmuje się inne z jego przedsiębiorstw, SpaceX), ale również z powodu ujawnianego tu i ówdzie poglšdu, że życie, jakie widzimy, jest „prawdopodobnie" jedynie symulacjš komputerowš. Za kilka lat przekonamy się, na ile realna jest jego idea podróży rurowych.

Na razie firma Hyperloop One (która ma zbudować komercyjnš infrastrukturę hyperloop) zorganizowała konkurs dla uczelni technicznych oraz firm inżynierskich z całego œwiata. Pierwsza edycja rozpoczęła się w 2015 roku i polegała na zaprojektowaniu kapsuły pasażerskiej. Wœród 1200 uczestników znalazł się także zespół Hyper Poland, składajšcy się ze studentów politechnik Warszawskiej i Wrocławskiej (specjalistów od mechaniki, elektroniki, elektryki, ale też od marketingu i finansów) wspomaganych przez krajowe i zagraniczne firmy projektowe. Polacy awansowali do drugiej rundy, do której trafiło około setki projektów, pojechali do Teksasu zaprezentować swojš koncepcję i na tym ich udział się zakończył.

– Z racji braku œrodków braliœmy udział jedynie w częœci projektowej, nie było nas wœród kilkunastu zespołów, które zbudowały swoje prototypy – wyjaœnia Krzysztof Tabiszewski, dodajšc, że do prób na eksperymentalnym torze w Hawthorne (Kalifornia) dopuszczono ostatecznie trzy kapsuły, z politechnik w Monachium i Delftu oraz amerykańskiego MIT. Górš okazały się projekty europejskie – Holendrzy uzyskali najwięcej punktów w końcowej ocenie, a Niemcy byli najszybsi na torze.

Obecnie trwa druga edycja konkursu i tym razem Polacy zamierzajš zbudować swój prototyp, o ile awansujš do finału.

– Na razie czekamy na decyzję organizatorów i zbieramy fundusze na ewentualnš budowę – mówi Krzysztof Tabiszewski. – Testy zaplanowano latem w USA.

Zamiast kolei

Jednoczeœnie toczy się konkurs majšcy wyłonić trasy, na których hyperloop sprawdziłby się najlepiej. Polska propozycja – odcinek z Warszawy do Wrocławia przez ŁódŸ – znalazła się w gronie 38 półfinalistów.

– W tym przypadku decyzja podyktowana jest względami ekonomicznymi i analizami wykonalnoœci – mówi Krzysztof Tabiszewski. – Wiadomo, że bardzo popularne sš trasy Warszawa–ŁódŸ czy Katowice–Kraków, ale chcieliœmy zaproponować dłuższy odcinek, który prowadziłby na zachód Europy. Podróż z Warszawy do Wrocławia zabiera dziœ dużo czasu, w dodatku mamy wglšd do przygotowanego przez PKP i niewykorzystanego studium wykonalnoœci dla budowy kolei dużych prędkoœci na tej trasie. Tymczasem amerykańscy specjaliœci twierdzš, że hyperloop byłby tańszy w budowie niż koleje dużych prędkoœci – dodaje koordynator Hyper Poland.

W najbliższych tygodniach zaplanowano cykl prezentacji i wyłonienie finałowych tras.

Krzysztof Tabiszewski: – Zwycięstwo w takim konkursie nie gwarantuje żadnych konkretów, co najwyżej wzrost zainteresowania budowš hyperloopa w kraju, potencjalne inwestycje i spojrzenie na Polskę jako na kraj innowacyjny.

Droga jest daleka – pierwsze bezzałogowe testy w skali 1:1 odbędš się prawdopodobnie pod koniec tego roku na torze budowanym obecnie w Nevadzie. Jeœli pójdš pomyœlnie i projekt zostanie dopracowany, hyperloop czeka długi proces certyfikacji.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL