Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dolny Œlšsk

Chatka Górzystów i spartańskie warunki

Maciej Nowak
Fotorzepa / Gardziński Robert
Ze Œwieradowa-Zdroju bardzo szybka i prosta droga prowadzi do jednego z najbardziej klimatycznych górskich schronisk – położonej w Górach Izerskich (dokładnie na Hali Izerskiej) Chatki Górzystów. Rzecz jasna trasa, która latem jest prosta do przebycia, w miarę pogarszania się warunków pogodowych staje się coraz trudniejsza.

I zwłaszcza wtedy – gdy jej przekroczenie nie będzie takie banalne – zimš lub wczesnš wiosnš może stanowić œwietny punkt noclegowy.

Niniejszy obiekt to dawna szkoła, ze zniszczonej w czasie II wojny œwiatowej wioski. Jak to w wielu innych przypadkach na Dolnym Œlšsku, niszczšcemu budynkowi trzeba było nadać nowš formę (mówišc współczeœnie – zrewitalizować). Zrobiła to grupa studentów zafascynowanych miejscem i jego otoczeniem. A to ostatnie rzeczywiœcie jest piękne – zwłaszcza przy dobrym widoku Hala Izerska to jedno z piękniejszych miejsc w całym województwie. Szczególne barwy nieba można zaobserwować w sytuacji, gdy nad Halę zbliża się burza...

Co jeszcze przesšdza o specyfice Chatki Górzystów? Jej prostota. Jak informujš sami jej gospodarze, nie ma tutaj nadmiernych wygód: bywajš problemy z pršdem, a do oœwietlenia mogš służyć œwieczki lub latarki. Umyć się można w strumyku, a posilić słynnymi – dla osób chodzšcych po górach wręcz kultowymi – schroniskowymi naleœnikami. Ogólnie jednak owe spartańskie warunki stanowiš ciekawš przeciwwagę dla obiektów coraz bardziej dbajšcych o luksusy goœci. Nie bagatelizujmy tych ostatnich – potrzebne sš różne schroniska, ze zróżnicowanš ofertš. Jednakże trzeba przyznać, że jeżeli w schronisku dostępnych opcji i ofert jest zbyt dużo, trochę tym samym niszczy się prawdziwy górski klimat. Dlatego ta odgórnie zaplanowana i jednoczeœnie spartańska oferta Chatki Górzystów ma bardzo dużo uroku.

Chcemy więc przenieœć się na chwilę do górskiej dziczy z dala od basenów, jacuzzi i otwartych bufetów œniadaniowych? Niniejsze schronisko to najlepsza z możliwych opcji.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL