Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dolny Œlšsk

Energia ze słońca, oddech dla portfela

Największa rozproszona elektrownia słoneczna w Polsce już działa w stolicy Dolnego Œlšska.

Prawie 3 tys. paneli fotowoltaicznych zamontowano na dachach 35 wieżowców należšcych do Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe. O wsparcie na taki cel mogły się też starać inne spółdzielnie.

– To pierwsza taka elektrownia w Polsce, unikalna również w Europie – informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Budowa instalacji trwała półtora roku. Panele znajdujš się na budynkach w centrum i na południu Wrocławia. Pršd dostarczajš jednak jako jedna elektrownia, stšd nazwa – elektrownia rozproszona.

Moc urzšdzeń wynosi blisko 0,75 MW. Energia wyprodukowana w ten sposób trafia do częœci wspólnych blisko 15 tys. osób. W budynku, w którym zamontowano pierwsze panele, rocznie energia zużyta na korytarzach i w piwnicach kosztowała blisko 16 tys. zł.

Po zamontowaniu instalacji rachunek zmalał do ponad 1 tys. zł. Z wyliczeń spółdzielni, która wzięła udział w projekcie, wynika, że wzięta na montaż pożyczka zwróci się po dziewięciu latach.

– Produkcja energii ze Ÿródeł rozproszonych nie wymaga kosztownych nakładów na infrastrukturę, jak linie przesyłowe, stacje transformatorowe i inne urzšdzenia systemu energetycznego. Daje natomiast bardzo wymierne profity ekonomiczne dla wszystkich spółdzielców, a na dodatek to energia całkowicie czysta – tłumaczy Mirosław Lach, przewodniczšcy rady nadzorczej SM Wrocław-Południe.

Dzięki wrocławskiej elektrowni do atmosfery trafi rocznie mniej o ponad 600 ton CO2. Tyle tego gazu cieplarnianego jest w stanie pochłonšć 50 tys. drzew, czyli ponad 150 ha lasu. Inwestycja kosztowała ponad 4 mln zł i została zrealizowana w ramach rzšdowego programu Prosument. Ponad 1,7 mln zł to bezzwrotna pożyczka, a 2,5 mln to pożyczka na preferencyjnych warunkach.

Wrocławska Elektrownia Słoneczna została zrealizowana przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – w ramach ogólnopolskiego programu Prosument.

– W ubiegłym roku udostępniliœmy do 40 mln zł Bankowi Ochrony Œrodowiska SA w ramach Programu EKOkredyt Prosument II, w ramach którego spółdzielnie mieszkaniowe mogły składać wnioski na dopłatę do kredytu na zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych Ÿródeł do produkcji energii elektrycznej, lub ciepła, na potrzeby istniejšcych lub będšcych w budowie budynków mieszkalnych – mówi Sławomir Kmiecik, rzecznik NFOŒiGW.

– Obecnie wnioski na preferencyjne finansowanie mikroinstalacji odnawialnych Ÿródeł energii w nowym programie Prosument przyjmowane sš na listę rezerwowš – mówi rzecznik.

Spółdzielcy już myœlš o kolejnych inwestycjach w czystš energię. – Mamy w planach wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzania ciepłej wody. Jesteœmy przekonani, że inwestycje w energię odnawialnš to przyszłoœć – mówi Józef Œnieżek, prezes SM Wrocław-Południe. Z pieniędzy, które przekazał na Dolny Œlšsk NFOŒiGW, skorzystały także spółdzielnie mieszkaniowe w Legnicy, Miliczu, Jaworze, Jeleniej Górze oraz wspólnota mieszkaniowa w Wałbrzychu – mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes zarzšdu WFOŒiGW we Wrocławiu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL