Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zjednoczona Lewica

Rzeczniczka SLD apeluje do partii Razem: Dogadajmy się

tv.rp.pl
- Liczę na to, że uda nam się usišœć do rozmów na lewicy. Tak, nasze relacje nie sš najlepsze, ale mimo my w SLD chcielibyœmy nawišzać rozmowy - napisała Anna Maria Żukowska, rzeczniczka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w apelu do Partii Razem.

Tekst opublikował portal Krytyka Polityczna. - Czasem odnoszę niestety wrażenie, że Razem nienawidzi SLD bardziej niż wszystkich innych formacji i karmi się tš pogardš do nas. Wydaje się, że tak, jak głównym (jeœli nie jedynym) celem politycznym PO jest wygrana z PiS, tak celem Razem jest pokonanie SLD w sondażach i w wyborach - pisze na poczštku Żukowska, przechodzšc do podsumowania 19 lat istnienia SLD i tego, co jej partia "ma na sumieniu".

- Mówimy uczciwie, że popełnialiœmy błędy, ale też że wycišgnęliœmy z tego wnioski i zmieniamy się jako partia - stwierdza rzeczniczka, wymieniajšc w tym kontekœcie m.in. brak przyglšdania się pracy Komisji Majštkowej, stosunek SLD do Koœcioła katolickiego ("chłodny", ale Aleksander Kwaœniewski "jako prezydent zaczšł się od SLD alienować"), liberalne podejœcie do rynku pracy i "pierwsze furtki do uœmieciowienia umów" czy likwidację funduszu alimentacyjnego. - To uważam za największe wtopy i debilizmy naszych rzšdów. Szczerze? Nie wiem, kto przy zdrowych zmysłach mógł o tym zdecydować - podsumowuje Żukowska.

Rzeczniczka zaznacza, że SLD jest już innš partiš, niż ta, która rzšdziła 14 lat temu. - Widzimy swoje błędy i wycišgamy z nich wnioski - podkreœla, zauważajšc, że w jej ugrupowaniu dokonała się zmiana pokoleniowa. Broni też przewodniczšcego SLD Włodzimierza Czarzastego. - Owszem, należał do PZPR, ale też nigdy nie pełnił w jego aparacie żadnej funkcji - pisze Żukowska.

- Moim zdaniem Razem podobnie daje się cały czas zwodzić stereotypom na temat SLD. Nie dostrzega, że dyskredytacja i inwektywy kierowane w naszš stronę to klisze, które sš do rzetelnej oceny obecnego Sojuszu kompletnie nieprzydatne - zaznacza rzeczniczka, zachęcajšc Razem do rozmów.

Do ostatniej scysji pomiędzy Razem i SLD doszło przy okazji ogłoszenia, że ci ostatni pójdš do wyborów samorzšdowych pod nazwš "SLD Lewica Razem". - Włodzimierz Czarzasty może zmienić nazwisko na Zandberg. Takie triki nie oszukajš wyborców - stwierdził wówczas członek zarzšdu Razem Mateusz Mirys.

Przeczytaj ť Polityk partii Razem: "SLD Lewica Razem"? Niech Czarzasty zmieni nazwisko na Zandberg

Z kolei w paŸdzierniku Czarzasty mówił, że "trzyma kciuki za partię Razem", chociaż "Zandberg woli PiS od SLD". - Młody jest, chociaż w œrednim wieku i kiedyœ zmšdrzeje - stwierdził w TVP.

Półtora roku wczeœniej Zandberg pytany o wybór Czarzastego na szefa SLD, odpowiedział "już ciszej nad tš trumnš".

Artykuł Anny Marii Żukowskiej opublikował portal krytykapolityczna.pl.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL