Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Projekt ustawy o przymusowej izolacji alkoholiczek i narkomanek podczas cišży jest niekonstytucyjny

Adobe Stock
Przymusowa izolacja kobiet pijšcych alkohol, używajšcych narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych w czasie cišży byłaby nieproporcjonalnš ingerencjš w sferę wolnoœci jednostki – pisze Rzecznik Praw Obywatelskich w piœmie do Rzecznika Praw Dziecka. Adam Bodnar skierował wystšpienie do Marka Michalaka w zwišzku z projektem ustawy, który RPD wysłał Prezydentowi Andrzejowi Dudzie z proœbš o przedstawienie go Sejmowi.

Choć projekt RPD stanowi próbę odpowiedzi na istotny problem społeczny i zmierza do ochrony niezwykle ważnego dobra, jakim jest zdrowie i życie dzieci, w obecnym kształcie budzi zbyt istotne wštpliwoœci co do jego zgodnoœci z Konstytucjš RP i wišżšcymi Polskę umowami międzynarodowymi. Zaproponowana regulacja może naruszać prawo do wolnoœci osobistej, godnoœci człowieka, czy też budzić wštpliwoœci co do proporcjonalnoœci œrodka polegajšcego na faktycznym pozbawieniu wolnoœci do deklarowanego celu.

Rzecznik jednak dostrzega potrzebę zajęcia się problemem i proponuje debatę na temat przeciwdziałania alkoholowemu zespołowi płodowemu (tzw. FAS), zwraca też uwagę na możliwoœci obecnego prawa. Wiele możnaby osišgnšć wykorzystujšc lepiej już istniejšce œrodki w przypadku osób faktycznie uzależnionych od alkoholu lub substancji psychotropowych, jak również przy pomocy działań mniej intruzywnych w przypadku osób, które po alkohol lub narkotyki sięgajš jedynie okazjonalnie. Przede wszystkim jednak należy zwrócić uwagę na potrzebę upowszechniania wiedzy na temat skutków picia i używania narkotyków w cišży.

ródło: RPO

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL