Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

RPD o skutkach picia alkoholu przez kobiety w cišży

Fotolia.com
9 wrzeœnia przypada Œwiatowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy). Przy okazji tego dnia RPD od 1999 r. przypomina o strasznych skutkach, jakie niesie z sobš spożywanie alkoholu przez kobiety w okresie cišży.

FAS to najcięższa forma wad wrodzonych, powodujšca upoœledzenie rozwoju fizycznego i intelektualnego, wady serca, dysfunkcje mózgu, jest chorobš nieuleczalnš, przed którš można uchronić dziecko, zachowujšc abstynencję w czasie trwania cišży.

Rzecznik Praw Dziecka publikuje swoje oœwiadczenie w tej sprawie:

W Polsce, co rok rodzi się około 9000 dzieci z zaburzeniami spowodowanymi spożywaniem alkoholu przez matkę w cišży. Dzieci te sš bezbronne wobec braku skutecznych prawnych mechanizmów je chronišcych. Do sięgania po alkohol podczas cišży przyznaje się ok. 30 % kobiet. To groŸne i bardzo smutne statystyki, które zmuszajš do podjęcia działań.

Jako Rzecznik Praw Dziecka nie mogę stać obojętnie wobec tak zatrważajšcych faktów. Ten temat podejmowałem w swoich wystšpieniach generalnych od wielu lat.

Wczoraj skierowałem do Prezydenta RP propozycje zmian ustawowych, które majš pomóc w eliminowaniu tego negatywnego zjawiska. Rozwišzania zaproponowane w projekcie majš przede wszystkim służyć wsparciu, profilaktyce oraz prowadzić do poprawy œwiadomoœci społecznej skutków picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w cišży. Jedynie w skrajnych przypadkach przewidujš one możliwoœć skuteczniejszej niż obecnie reakcji na niepożšdane a wręcz patologiczne zachowania. Właœnie te propozycje wywołały najwięcej emocjonalnych reakcji. Wiem jednak, że szeroka dyskusja na ten temat będzie z pożytkiem dla dzieci.

Pragnę przeprosić wszystkie kobiety, które poczuły się dotknięte, czy potraktowane przedmiotowo. Nie jest i nigdy nie było mojš intencjš działanie umniejszajšce kobietom ich praw. Prawa dzieci zawsze były i sš blisko zwišzane z prawami kobiet i wzajemnie się wspierajš. Szanujšc prawa dzieci, szanuję tym samym prawa kobiet.

ródło: RPD

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL