Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Krzysztof Łanda: Niektóre prywatne placówki po wprowadzeniu sieci szpitali mogš upaść

Krzysztof Łanda
materiały prasowe
Rozmowa | Krzysztof Łanda były wiceminister zdrowia, konsultant Dentons Business Services

Rz: Dlaczego nie udaje się zmniejszyć kolejek do lekarzy? Nie malejš w publicznej służbie zdrowia, a na domiar złego zaczęły się wydłużać również te w prywatnych lecznicach.

Krzysztof Łanda: Każdy lekarz wie, że należy likwidować przyczynę, a nie objawy choroby. Kolejki sš zaœ jedynie objawem choroby, której przyczynš jest to, że politykom bardzo łatwo przychodzi dopisywanie do koszyka œwiadczeń gwarantowanych kolejnych œwiadczeń, ale nie idš za tym dodatkowe œrodki z budżetu. Nowe œwiadczenia odbierajš pienišdze na najbardziej potrzebne procedury.

A dlaczego rosnš kolejki w prywatnej służbie zdrowia?

Możliwoœci sš dwie. Albo toczy jš ta sama choroba co NFZ, albo właœciciele tych placówek podnoszš ich rentownoœć, tnšc koszty poprzez np. zmniejszenie liczby lekarzy. Te oszczędnoœci zwiększajš dochody.

Może przygotowujš się w ten sposób na wejœcie w życie sieci szpitali, co może spowodować, że stracš od paŸdziernika kontrakty z NFZ?

Bicie w dzwony w tym przypadku jest przesadzone. Poprzedni rzšd latami unikał otwierania konkursów, nie panował także nad tworzeniem nowych placówek, które chętnie wycišgały ręce po publiczne pienišdze. Ten rzšd chce to zrobić inaczej. Wskazał jednostki najważniejsze dla zdrowia Polaków. Dostanš one finansowanie na dobrym poziomie. Natomiast te, które sš mniej istotne, a podczas ich tworzenia nikt nie zapytał ministra zdrowia, czy wpisujš się one w mapę potrzeb zdrowotnych, mogš mieć kłopoty z finansowaniem, a niektóre nawet zbankrutować. Należy to potraktować jako ryzyko biznesowe tych, którzy takie placówki zakładali.

A czy w okresie przejœciowym należy się spodziewać zamieszania, które wydłuży kolejki do lekarzy?

Dotychczasowe kontrakty niewiele się różniš od nowych ryczałtów. Podobny będzie sposób rozliczenia. Pozostanš grupy jednorodnych pacjentów i jeœli szpital nie wypracuje odpowiedniej liczby œwiadczeń w następnych latach, będzie to miało wpływ na wysokoœć ryczałtu.

Praprzyczynš kolejek jest brak pieniędzy w służbie zdrowia. Gdzie zatem szukać pieniędzy na jej finansowanie?

Po pierwsze trzeba uporzšdkować koszyk œwiadczeń bo to przyniesie realne oszczędnoœci systemie. Aby znaleŸć dodatkowe pienišdze można rozważyć kilka możliwoœci. Albo trzeba dolać pieniędzy do systemu. Mogš to być pienišdze z budżetu. Albo wprowadzić współpłacenie, tyle że nie takie niskie opłaty, jakie proponował poprzedni rzšd, bo to nic nie daje, a jest jednoczeœnie bardzo ryzykowne politycznie. Proponowałbym tu raczej udziały własne pacjentów w kosztach œwiadczeń medycznych. Albo trzeba wprowadzić ubezpieczenia dodatkowe, ale nowego typu. Nie takie jak dzisiaj funkcjonujš ubezpieczenia suplementarne, które żerujš na niewydolnoœci publicznego systemu. Bo im dłuższe sš kolejki do lekarzy w szpitalach publicznych, tym dla nich lepiej, bo więcej osób decyduje się na wykupienie abonamentu.

Jakie nowe ubezpieczenia pan proponuje?

Sš to ubezpieczenia komplementarne, uzupełniajšce a nie stanowišce konkurencji dla systemu publicznej służby zdrowia. Z oceny aktuarialnej, jakš przeprowadziliœmy kilka lat temu na zamówienie PZU wynikało, że takie ubezpieczenie mogłoby kosztować od 50 do 80 złotych miesięcznie, czyli naprawdę niedużo. Wówczas z tych pieniędzy mogłyby być finansowane usługi medyczne spoza koszyka œwiadczeń gwarantowanych, z wykorzystaniem najnowszych technologii medycznych. Zaletš tego systemu jest to, że pozwoliłby skumulować pienišdze już dziœ, a wypłaty następowałyby dopiero za kilka lat. Z uzyskanej w ten sposób nadwyżki można by sfinansować opiekę nad osobami w wieku np. 65 czy 70 +.

—rozmawiał Mateusz Rzemek

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL