Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

NFZ zajmie się wydłużaniem hospitalizacji

Adobe Stock
- Dane sprawozdawcze z jednego miesišca 2018 r., którymi dysponuje Centrala NFZ nie pozwalajš na wycišgnięcie jednoznacznych wniosków dotyczšcych zasadnoœci przyjętego rozwišzania finansowania krótkich hospitalizacji zachowawczych. Przedmiotowe zagadnienie będzie monitorowane przez NFZ w kolejnych miesišcach – takš deklarację z Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w odwiedzi na wystšpienie z 21 marca br.

Rzecznik wskazywał w wystšpieniu, że œwiadczeniodawcy mogš celowo wydłużać czas pobytu dzieci w szpitalu – nawet jeœli stan ich zdrowia tego nie wymaga – aby otrzymać 100% stawki od płatnika za udzielone œwiadczenie.

Marek Michalak podkreœlał, że przedłużajšcy się czas pobytu dzieci na oddziałach szpitalnych wydłuża kolejki na œwiadczenia zdrowotne, oraz stwarza również dodatkowš możliwoœć zakażeń. Zaznaczał także, że dla małych pacjentów nie jest też korzystna rozłška z ich rodzicami i bliskimi.

W odpowiedzi z NFZ przedstawił analizę długoœci pobytów szpitalnych małych pacjentów w dwóch ubiegłych latach (2016, 2017) oraz w styczniu 2018 roku.

RPD będzie monitorował sprawę czasu hospitalizacji dzieci i zasadnoœci przyjętego finansowania krótkich hospitalizacji.

ródło: RPD

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL