Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

Zadania

Żuchowski: 500 zł kary za dzień zwłoki w przekazaniu wykazów gruntów do KZN

Fotolia
Za każdy dzień zwłoki w przekazaniu kompletnych wykazów gruntów do Krajowego Zasobu Nieruchomości przewidujemy karę 500 zł - mówił PAP wiceszef MIB Tomasz Żuchowski. Kary mogą dotknąć starostwa powiatowe oraz podmioty gospodarujące gruntami Skarbu Państwa.

"System kar jest przewidziany z prostej przyczyny. Jeżeli nie ma systemu sankcyjnego, nie będzie efektów. Podobnie zresztą jest w pracy - jeżeli nie ma sankcji - czy zrobię coś, czy nic nie zrobię, i tak dostaję pensję. Każde określone zadanie musi mieć sankcje, a każda umowa zawiera sankcje za niedotrzymanie terminu realizacji" - powiedział Żuchowski.

Wiceminister dodał, że grunty skarbu państwa "to mienie nas wszystkich. Dlatego samorządy, czy spółki nie powinny mieć problemów z przygotowaniem ich wykazów". Dodał, że każdy, kto gospodaruje mieniem państwowym, "powinien w każdej chwili móc powiedzieć, co z tym mieniem się dzieje i sądzę, że podmioty władające nieruchomościami Skarbu Państwa taką wiedzę posiadają, wiedzę aktualną".

Żuchowski dodał, że "ma nadzieję, iż wykazy gruntów zostaną przygotowane na czas, a kary nigdy nie zostaną wymierzone".

KZN powinien otrzymać część wykazów nieruchomości Skarbu Państwa, tych położonych na obszarach miejskich, do 10 listopada 2017. "Po wejściu w życie ustawy o KZN (11 września) starostowie i prezydenci miast na prawach powiatów oraz inne organy wskazane w ustawie będą miały 60 dni na sporządzenie i przekazanie do weryfikacji przez wojewodę lub prezesa KZN pierwszych wykazów nieruchomości Skarbu Państwa" - przypomniał Żuchowski.

Wykazy sporządzane przez Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czy Agencję Mienia Wojskowego będą trafiały bezpośrednio do prezesa KZN.

Z kolei wykazy sporządzone przez starostów czy prezydentów miast najpierw będą podlegały weryfikacji u wojewody. W związku z tym do prezesa KZN trafią najwcześniej 10 grudnia 2017 r.

Żuchowski zwrócił uwagę, że w przypadku nieruchomości położonych na obszarach wiejskich, które mogą zostać przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, termin przygotowania wykazu nieruchomości został określony na 180 dni.

15 września minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał rozporządzenie w sprawie wzoru wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości. Jak wynika ze strony internetowej Rządowe Centrum Legislacji rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw najpóźniej 21 września br. Wejdzie w życie następnego dnia po publikacji.

Program Mieszkanie plus (M+) składa się z części komercyjnej, realizowanej przez BGK Nieruchomości, oraz części regulowanej ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN). W drugiej części, regulowanej KZN, mieszkania będą powstawały na gruntach Skarbu Państwa.

Ustawa o KZN wchodzi w życie 11 września. Dzięki niej powstanie tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa. Grunty będą przeznaczone pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu (jego wysokość będzie określana rozporządzeniem), w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności. KZN będzie również realizował zadania związane z ochroną praw najemców.

Kryteria naboru najmu o czynszu normowanym w ramach M+ będzie ustalał Krajowy Zasób Nieruchomości. Na podstawie lokalizacji nieruchomości, jej walorów oraz potrzeb gminy zostanie stworzony profil nabywcy. Dzięki niemu KZN będzie tworzył kryteria naboru w programie.

KZN przewidział pierwszeństwo w zawarciu umów najmu dla osób poszkodowanych wskutek żywiołów oraz osób, które zostały wywłaszczone na cele publiczne.

Zakłada się, że pierwsze budynki mieszkalne w programie M+ na gruntach skarbu państwa włączonych do Krajowego Zasobu Nieruchomości powstaną w 2019 roku, ale nie wyklucza się możliwości wcześniejszej realizacji. Obok domów jednorodzinnych w ramach M+ powstawać mają także domki jednorodzinne.

Źródło:

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL