Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

NSA oddalił skargę prezydent Warszawy na wyrok ws. cyrków ze zwierzętami

fot. aka Kath
Flickr
Naczelny Sšd Administracyjny oddalił skargę prezydent Warszawy na wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego, który stwierdził nieważnoœć zarzšdzenia zakazujšcego najmu stołecznych gruntów na pokazy cyrkowe ze zwierzętami – przekazał w pištek ratusz.

"Sšd oddalił naszš skargę, spodziewaliœmy się innego rozstrzygnięcia, patrzšc na dotychczasowš linię orzeczniczš. Czekamy teraz na pisemne uzasadnienie wyroku, sšd ma na to 30 dni, żeby przeanalizować argumenty sšdu przed ewentualnym podjęciem dalszych kroków" - powiedziała zastępca rzecznika warszawskiego ratusza Agnieszka Kłšb. Rozstrzygnięcie zapadło w œrodę.

Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz–Waltz w styczniu 2016 r. podpisała zarzšdzenie ws. zakazu organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierzšt na terenach należšcych do miasta. Takie pokazy mogły się odbywać jedynie na terenach prywatnych.

Władze stolicy uzasadniały wówczas, że wykorzystywanie zwierzšt do celów rozrywkowych wzbudza coraz więcej kontrowersji. Podkreœlano, że sprzeciw budzi przedmiotowe traktowanie zwierzšt, zmuszanie ich poprzez tresurę do wykonywania czynnoœci niezgodnych z ich naturš, niezapewnianie warunków bytowania stosownych do potrzeb gatunku, jak również bardzo złe warunki transportu i miejsc przebywania zwierzšt między występami i poza sezonem.

Zgodnie z zarzšdzeniem, podległe miastu jednostki nie mogły także brać udziału w dystrybucji materiałów promocyjnych cyrków.

Przedstawiciele cyrków zaskarżyli zarzšdzenie. We wrzeœniu ub.r. Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym stwierdził nieważnoœć zarzšdzenia. Miasto złożyło wówczas skargę kasacyjnš do Naczelnego Sšdu Administracyjnego.

"17 maja 2017 r. to ważna data w naszej batalii o sprawiedliwoœć. Naczelny Sšd Administracyjny przychylił się do kilkunastu orzeczeń Wojewódzkich Sšdów Administracyjnych a jego wyrok jednoznacznie wskazuje, że takie akty jak unieważnione warszawskie zarzšdzenie nr 51/2016 naruszajš interes prawny polskich przedsiębiorców cyrkowych, gdyż ich dyskryminujš, bezprawnie naruszajš swobodę działalnoœci gospodarczej oraz prawa dostępu i tworzenia kultur" – oceniła reprezentujšca cyrki radca prawny Renata Wójtiuk-Janusz, cytowana w przekazanej PAP informacji prasowej.

Obrońcy praw zwierzšt twierdzš, że nie ma żadnych argumentów za wykorzystywaniem zwierzšt w cyrkach. Przekonujš, że zwierzęta sš przetrzymywane w warunkach niespełniajšcych minimalnych potrzeb bytowych i poddawane brutalnej tresurze. Podnoszš, że zwierzęta cierpiš, sš narażane na stres i częœciej chorujš. Ich zdaniem, cyrki często zbyt lekkomyœlnie podchodzš do przepisów dotyczšcych przestrzegania bezpieczeństwa ludzi, pozwalajšc chociażby na bliskie podchodzenie do zwierzšt czy też stosujšc niewystarczajšce zabezpieczenia.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL