Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Obywatelski projekt ustawy: 20 zł dodatku do emerytur strażaków ochotników

Fotorzepa, Krzysztof Skłodkowski
20 zł dodatku do emerytury za każdy udokumentowany rok służby w ochotniczej straży pożarnej - zakłada obywatelski projekt ustawy złożony w pištek w Sejmie przez Zwišzek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Według projektu dodatek do emerytury przysługiwałby osobom, które były w ochotniczej służbie pożarniczej co najmniej 10 lat i majš udokumentowany każdy rok, w którym brali bezpoœredni udział w działaniach ratowniczych.

Janusz Konieczny, pełnomocnik inicjatywy ustawodawczej, wiceprezes Zwišzku Ochotniczych Straży Pożarnych RP poinformował w pištek Sejmie, że pod złożonym wniosek podpisało się ponad 212 tys. osób. Jak mówił zastępca Koniecznego Adam Nowak, pod projektem podpisywali się strażacy z całego kraju. "Z każdego z województw, ponieważ ochotnicze straże pożarne funkcjonujš na terenie całego kraju" - zaznaczył.

"Sprawa dla nas jest niesamowicie istotna, ponieważ już od kilkunastu lat podchodziliœmy do tego tematu dodatków, jednak nie wyszło" - mówił Konieczny.

Zwrócił uwagę, że za każdy rok służby dodatek emerytalny dla strażaków ochotników wynosiłby 20 zł. "Czy to duże pienišdze? Na pewno nie. Ale byłaby to pewnego rodzaju rekompensata za włożony trud. Uznanie za to, co robimy, za naszš działalnoœć" - podkreœlił Konieczny. Przypomniał, że strażacy ochotnicy nie majš żadnych dodatkowych przywilejów emerytalnych.

Konieczny zaznaczył, że projekt dotyczy tylko strażaków ochotników - objšłby około 35 tys. osób. "Byłaby to kwota w skali roku ok. 70 mln zł" - dodał.

Konieczny skarżył się także na to, że Zwišzek Ochotniczych Straży Pożarnych jest pozbawiany pieniędzy przez rzšdzšcych. "Zostaniemy, jako zwišzek bez grosza. Nie rozumiemy tych decyzji. Staramy się, jak możemy pracować uczciwie" - dodał.

Nowak zwrócił uwagę, że celem projektu jest "wprowadzenie dodatku do emerytur dla strażaków ochotników, wykazujšcych się zaangażowaniem i doœwiadczeniem w akcjach ratowniczo-gaœniczych". Podkreœlił, że niektórzy strażacy ochotnicy prawie co drugi dzień wyjeżdżajš do zdarzeń.

"A muszš zarobić na rodzinę, muszš wypełniać obowišzki zawodowe, obowišzki rodzinne. Dlatego uważamy, że ochotnicy zasługujš na wsparcie na wsparcie i rekompensatę w formie dodatku do emerytur. A wielu z nich ma bardzo niskie œwiadczenia emerytalne" - stwierdził.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL