Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Za granicš

Cena maksymalna w IPO Tower Investments to 65 zł

materiały prasowe
Ruszyła budowa księgi popytu, zapisy na akcje dewelopera powierzchni komercyjnych startujš w pištek.

Zarzšd Tower Investments ustalił cenę maksymalnš na poziomie 65 zł. Przy tej stawce, przy emisji 500 tys. walorów, deweloper może pozyskać 32,5 mln zł brutto. Wczeœniej firma szacowała swój apetyt inwestycyjny na 40 mln zł, co implikowało cenę rzędu 80 zł. Cena maksymalna jest bliższa bieżšcej wycenie na NewConnect.

W raporcie z 29 listopada analitycy DM BOŒ (jest oferujacym) oszacowali wartoœć akcji Tower Investments na 91,6 zł metodš porównawczš i 115,3 zł metodš dochodowš.

Cena emisyjna zostanie ustalona w trakcie czwartkowego book-buildingu. Zapisy na papiery rozpocznš się w pištek i potrwajš do 13 grudnia dla inwestorów detalicznych i o jeden dzień dłużej dla instytucjonalnych.

– Za nami intensywny czas spotkań z inwestorami. Jesteœmy zadowoleni z ich przebiegu, zaprezentowaliœmy nasze atuty – mamy się czym chwalić, o czym œwiadczš coraz lepsze wyniki finansowe i wzrost liczby realizowanych projektów. Współpracujemy z największymi sieciami handlowymi w Polsce, dywersyfikujemy swojš działalnoœć i dostosowujemy jš do oczekiwań rynku. Posiadamy unikatowy know-how, wiemy jak ograniczyć ryzyko inwestycyjne, realizujemy prognozy finansowe – to wszystko sprawia, że inwestorzy darzš nas zaufaniem – mówi cytowany w komunikacie Bartosz Kazimierczuk, prezes Tower Investments.

– Mamy ambitne plany i jasno sprecyzowane cele. Od wejœcia na rynek NewConnect, w lipcu ubiegłego roku, odnotowaliœmy skokowy wzrost wartoœci sprzedażowš portfela projektów, z 80 do ponad 250 mln zł. Wierzymy, że przejœcie na duży parkiet otworzy przed nami nowe możliwoœci. Rynek, na którym działamy, wcišż jeszcze nie jest nasycony w porównaniu do innych krajów, mamy wiele do zrobienia. – dodaje.

Firma buduje obiekty dla sieci – głównie sklepów dyskontowych, ale i stacji paliw czy fast foodów. Buduje także parki handlowe pod markš Shopin. Spółka prognozuje, że w bieżšcym roku obrotowym (od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.) będzie mieć 14,02 mln zł zysku netto, a w przyszłym (będzie równy kalendarzowemu) 19,45 mln zł.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL