Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

100 tysięcy samozatrudnionych straci prawo do zasiłku

Fotolia.com
Prowadzšcy działalnoœć gospodarczš z długami w ZUS majš czas do końca roku na zawarcie układu ratalnego, aby zachować prawo do œwiadczenia w czasie zwolnienia chorobowego.

Od 1 stycznia w życie wchodzi nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która zmienia zasady opłacania składek do ZUS i regulowania przez przedsiębiorców zaległoœci.

Od nowego roku przedsiębiorcy będš wysyłać składki do ZUS jednym przelewem, na specjalnie utworzone do tego konto. Jeœli przedsiębiorca ma długi w ZUS, bieżšca wpłata zostanie w pierwszej kolejnoœci rozliczona na poczet najstarszego zadłużenia.

Ma to ogromne znaczenie dla osób jednoosobowo prowadzšcych działalnoœć gospodarczš. Z danych ZUS wynika bowiem, że nawet kilkaset tysięcy samozatrudnionych ma długi w ZUS. Z tego 117 tys. opłacało dotychczas składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, dajšce prawo do zasiłku w czasie zwolnienia lekarskiego.

Po tym, jak ZUS rozesłał do nich listy z informacjš o wysokoœci zadłużenia i wynikajšcej z tego utraty prawa do œwiadczeń z ubezpieczenia chorobowego, do oddziałów zgłosiło się tylko 2,5 tys. osób, aby uregulować swoje zaległoœci. Pozostali majš już niewiele czasu, aby spłacić często niewielkie kwoty, które zaważš po zmianie na ich prawie do œwiadczeń. Gdy zaległoœci okażš się niemożliwe do jednorazowej spłaty, ZUS umożliwia rozłożenie długu na raty.

Po zmianach zaległoœci na koncie takiego przedsiębiorcy spowodujš przekazanie bieżšcej wpłaty na pokrycie długów. Brak pełnej wpłaty na ubezpieczenie chorobowe powoduje zaœ automatycznš utratę prawa do zasiłku w czasie zwolnienia lekarskiego. Sprawę powinny do serca wzišć sobie osoby planujšce w najbliższym czasie podjęcie poważnego leczenia. W czasie zwišzanej z tym przerwy w wykonywaniu działalnoœci zachowajš prawo do bezpłatnego leczenia, ale nie będš mieli prawa do zasiłku chorobowego. Jeszcze więcej do stracenia majš kobiety prowadzšce biznes i spodziewajšce się dziecka. Zaległoœci spowodujš utratę prawa do zasiłku macierzyńskiego przysługujšcego przez rok od porodu. Aby odzyskać prawo do zasiłku, trzeba ponownie się ubezpieczyć i opłacać składki przez 90 dni. To ograniczenie nie dotyczy prawa do zasiłku macierzyńskiego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL