Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Zwišzki i firmy walczš wspólnie o pozostawienie limitu składek ZUS

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Partnerzy społeczni zasiadajšcy w Radzie Dialogu Społecznego wzywajš rzšd do wstrzymania nowelizacji podnoszšcej składki ZUS od najwyższych zarobków.

To się nie zdarza często, gdy największe centrale zwišzkowe i organizacje pracodawców zasiadajšce w Radzie Dialogu Społecznego jednoczš siły przeciwko rzšdowi. NSZZ Solidarnoœć, OPZZ i Forum Zwišzków Zawodowych, a także Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, BCC i Zwišzek Rzemiosła Polskiego jednogłoœnie wezwały Elżbietę Rafalskš, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, do pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia prezydium Rady Dialogu Społecznego.

Partnerzy społeczni muszš działać szybko, bo chcš, by Sejm wstrzymał prace nad projektem przewidujšcym zniesienie limitu 30-krotnoœci przeciętnego wynagrodzenia, powyżej którego przychody z pracy nie podlegajš pod składki ZUS. W ten sposób przedsiębiorcy zapłacš już w przyszłym roku składki wyższe o 7,4 mld zł od wynagrodzeń przeszło 350 tys. osób z zarobkami przekraczajšcymi 127,8 tys. zł rocznie. Ta zmiana spowoduje spadek wpływów z PIT i CIT oraz składki na NFZ, w finale nowelizacja ma kosztować przedsiębiorców 5,4 mld zł. Zwišzki zawodowe i pracodawcy dowiedzieli się, że rzšd pracuje nad takš zmianš przepisów, tuż przed jej przyjęciem przez Radę Ministrów i skierowaniem do Sejmu.

– Jesteœmy przeciwni tej nowelizacji, gdyż narusza ona podstawowe zasady legislacji – tłumaczy Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan. – Nie może być tak, że przedsiębiorcy sš zaskakiwani tak daleko idšcš zmianš na półtora miesišca przed jej wejœciem w życie.

Okazuje się, że większoœć firm ma już zamknięte budżety finansowe na przyszły rok. A dla wielu firm obowišzek zapłaty pełnych składek od wynagrodzeń najlepszych specjalistów czy menedżerów oznacza dodatkowe wydatki liczone w milionach złotych. Zdaniem pracodawców takie rozwišzania uderzš w najbardziej innowacyjne polskie firmy.

– Ta zmiana za kilka lat spowoduje ogromne niezadowolenie społeczne, gdy okaże się, że osoby płacšce wyższe składki dostanš znacznie wyższe emerytury – zauważył Wojciech Nagel, ekspert BCC. – Nie będzie społecznego przyzwolenia na takie kominy emerytalne i w przepisach pojawi się ograniczenie wysokoœci należnego œwiadczenia – dodaje ekspert BCC.

– Ograniczenie poboru składek nie jest żadnym wyjštkiem, bo funkcjonuje w systemach większoœci unijnych państw, takich jak Francja, Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja czy Hiszpania, ale także w USA – dodał Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

Z kolei zwišzkowcy dociekali, jakie jest uzasadnienie do aż tak pilnych prac nad tym projektem.

– Ten projekt to skandal i kpina z partnerów społecznych. Naszym zdaniem jest procedowany w trybie pilnym wyłšcznie ze względu na œrodki, jakie ma przynieœć państwu – nie przebierał w słowach Henryk Nakonieczny, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoœć. – Zniesienie tego limitu doprowadzi do dalszego rozwarstwienia społeczeństwa. Zamiast œcišgać składki od osób z wysokimi zarobkami, rzšd powinien skupić się na tych, którzy nie płacš obecnie składek lub płacš minimalne. Już w 2012 r. złożyliœmy projekt przewidujšcy pełne oskładkowanie umów-zleceń i wprowadzajšcy wyższe niż obecnie składki z działalnoœci gospodarczej. Ten projekt jest cišgle na stole.

Podczas czwartkowego posiedzenia zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego prof. Marcin Zieleniecki, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, zadeklarował, że postara się o to, by głos zwišzków zawodowych i pracodawców został wysłuchany w Sejmie, na najbliższym przypadajšcym już na wtorek 21 listopada posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej.

– Jeœli rzšd chce grać uczciwie, to niech podniesie podatki, a nie składki, które spowodujš zwiększenie wydatków w przyszłoœci – zaapelował Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: m.rzemek@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL