Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Firmy sie bojš: ZUS ma prawo kwestionować przypadki outsourcingu pracowniczego

123RF
Od wtorku o tym, kto zapłaci więcej składek, zdecyduje urzędnik. Pracodawcom grozi fala upadłoœci.

ZUS zyskał narzędzie do walki z nieuczciwym przerzucaniem pracowników między firmami, aby zaoszczędzić na składkach od ich wynagrodzeń. Będzie mógł kwestionować przypadki popularnego w ostatnich latach outsourcingu pracowniczego. Nowe przepisy obowišzujš od wtorku.

Zdaniem przedsiębiorców nowe uprawnienia urzędników ZUS mogš być jednak nadużywane, bo sš zbyt szeroko sformułowane. Łatwo mogš więc stać się narzędziem represji wobec firm, zgodnie z zasadš „dajcie mi firmę, a ja paragraf na niš już mam".

Dlatego na biurko Beaty Szydło we wtorek ma trafić pismo sygnowane przez szefów BCC, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP i Zwišzku Rzemiosła Polskiego. Przedsiębiorcy apelujš w nim do premier o pilnš nowelizację przepisów, które dajš urzędnikom ZUS zbyt duże ich zdaniem uprawnienia.

Chodzi o nowy art. 38a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jak udało się ustalić „Rzeczpospolitej", największe obawy majš firmy, które w poprzednich latach nie płaciły składek od przychodu zleceniobiorcy, gdy był on jednoczeœnie zatrudniony i ubezpieczony w innej firmie. Obawiajš się, że teraz ZUS wykorzysta nowy przepis, aby po latach pocišgnšć ich do odpowiedzialnoœci za zapłatę składek od takich zleceń.

– Nie chcemy, żeby dopiero upadłoœć kolejnych firm skontrolowanych przez ZUS spowodowała refleksję rzšdu – mówi Wojciech Warski, przewodniczšcy konwentu BCC.

– Tym bardziej że państwo było beneficjentem obowišzujšcych przed laty przepisów, bo dzięki temu mniej płaciło za usługi ochroniarskie czy sprzštanie – dodaje Arkadiusz Pšczka z Pracodawców RP.

ZUS studzi obawy firm.

– Apelujemy do przedsiębiorców, by spokojnie poczekali na wdrożenie nowelizacji. Przekonajš się wtedy, że nowy przepis będzie wykorzystywany jedynie w przypadku pozornego przeniesienia pracowników do innej spółki tylko po to, by zaoszczędzić na płaconych za nich składkach na ubezpieczenia społeczne – tłumaczy Agata Wiœniewska-Półtorak, dyrektor departamentu realizacji przychodów w Centrali ZUS w Warszawie. – Nie zmienia on zasad weryfikacji umów-zleceń zawieranych przed laty.

– To, jak ZUS będzie wykorzystywał ten przepis, jeszcze się okaże. Jest on bardzo ogólnie sformułowany – komentuje Łukasz Chruœciel, radca prawny.

– Jedynym wyjœciem dla tych firm jest abolicja za okres przed 2016 r. To jest możliwe i podejmiemy negocjacje – mówi Marek Kowalski, prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL