Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Sšd Najwyższy o składach: pojedynczy członek orkiestry nie tworzy dzieła

123RF
Pojedynczy członek orkiestry nie tworzy dzieła. Zawartš z nim umowę należy traktować jak zlecenie. Wtedy ZUS ma prawo œcišgnšć z niej składki na ubezpieczenia społeczne – uznał Sšd Najwyższy.

To pierwsze takie orzeczenie Sšdu Najwyższego, w którym sędziowie bardzo wyraŸnie mówiš, że także umowy o dzieło zawierane z artystami na wykonanie utworów muzycznych mogš zostać oskładkowane przez ZUS. To będzie spora rewolucja dla twórców, którzy do tej pory preferowali umowy wolne od składek. Sprawa, którš we wtorek zajšł się Sšd Najwyższy, dotyczyła artystki, która za 250 zł wzięła udział w koncercie muzyki organowej podczas festiwalu w Kamieniu Pomorskim jeszcze w 2009 r.

ZUS zakwestionował zawartš z niš umowę o dzieło dopiero w 2013 r., gdy przeprowadził kontrolę w Zamku Ksišżšt Pomorskich w Szczecinie, który organizował ten koncert i zawierał wszystkie umowy z artystami. Przy okazji ZUS zakwestionował około 100 innych umów o dzieło zawartych z artystami bioršcymi udział w tym koncercie. Zamek odwołał się od wszystkich tych decyzji. Okazało się jednak, że zarówno szczeciński Sšd Okręgowy, jak i Apelacyjny konsekwentnie przyjmowały, że umowa o dzieło zawarta z artystkš spełnia warunki umów o œwiadczenie usług, które podlegajš obowišzkowi odprowadzenia składek.

Zdaniem sędziów zainteresowana była tylko jednym z wielu odtwórców muzyki bioršcych udział w tym wydarzeniu, nie powierzono jej żadnej partii solowej, przy wykonywaniu muzyki musiała w pełni podporzšdkować się dyrygentowi i jego poleceniom. Nie można więc uznać, że miała wpływ na ostateczny kształt dzieła. Poza tym umowa zawarta z artystkš przewidywała udział w próbach i koncercie, a nie wykonanie okreœlonego dzieła. Nie została w niej też zawarta klauzula przeniesienia praw autorskich do dzieła na spółkę organizujšcš koncert.

Zamek Ksišżšt Pomorskich w skardze kasacyjnej dowodził, że można zawrzeć umowę o dzieło na wykonanie cudzego utworu i udział tej artystki w koncercie spełnia wszelkie warunki uznania go za dzieło.

Sšd Najwyższy w wyroku z 10 stycznia 2017 r. uznał jednak, że rację w tej sprawie ma ZUS.

– Artystka bioršca udział w koncercie nie miała większego wpływu na ostateczny kształt koncertu – stwierdził Piotr Prusinowski, sędzia SN. – Poza tym sam przedmiot zawartej umowy: przygotowanie i udział w koncercie, trudno uznać za dzieło. Taki przedmiot umowy koresponduje natomiast z umowš o œwiadczenie usług.

SN zastrzegł jednak, że niewykluczone, iż w innych okolicznoœciach nie będzie możliwe zawarcie umowy o dzieło na wykonanie cudzego utworu, która nie będzie podlegała składkom ZUS.

Sygnatura akt: III UK 53/16

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL