Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Do ZUS wpłynęły pierwsze e-składki

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Jeden przelew składkowy zamiast trzech – a czasem nawet czterech – stał się faktem. Pierwsze kilkadziesišt tysięcy wpłat, które wpłynęły na indywidualne rachunki, zostały już rozliczone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wkrótce na salach obsługi klientów ZUS pojawiš się doradcy płatników składek.

Z 1 stycznia 2018 r. zniknęła koniecznoœć opłacania składek na trzy lub cztery (wraz ze składkš na Fundusz Emerytur Pomostowych) różne rachunki. Dziœ każdy płatnik ma do dyspozycji swój indywidualny numer rachunku składkowego, na który wpłaca składki globalnie, bez podziału na poszczególne fundusze. Przelewy nie muszš być, tak jak to się działo dotychczas, dodatkowo opisywane identyfikatorem płatnika (np. NIP) oraz wskazaniem, za który miesišc jest opłata. Indywidualny numer rachunku składkowego pozwala zidentyfikować każdy przelew. ZUS zaœ każdy taki przelew zaksięguje na poszczególne fundusze: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Zdrowia, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeń Pracowniczych oraz FEP.

Pierwsze wpłaty na indywidualne numery rachunków składkowych wpłynęły już 2 stycznia przed godzinš 8:00. Wczeœniej, tj. 31 grudnia 2017 r. i 1 stycznia 2018 r. w Zakładzie prowadzone były intensywne prace nad modyfikacjš systemu informatycznego wraz z testami komunikacji z klientami. W sumie pierwszego roboczego dnia po Nowym Roku wpłat na swoje indywidualne numery rachunków dokonało aż 34010 płatników składek. Co ważne, wszystkie wpłaty zostały już przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaksięgowane. Największa kumulacja płatnoœci będzie miała miejsce około 15 stycznia, który jest terminem płatnoœci składek dla firm zatrudniajšcych pracowników.

– Nowa forma opłacania składek jest dla mnie znacznym uproszczeniem. Korzystam na co dzień z płatnoœci elektronicznej i łatwo mogę ponowić płatnoœć w kolejnych miesišcach. Ponadto obecny przelew elektroniczny jest dużo prostszy do wypełnienia, ponieważ nie wymaga wpisywania szczegółowych danych – mówi dr Roma Marczewska-KuŸma, która jako jedna z pierwszych w kraju przelała składki na swój indywidualny numer rachunku w ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina wszystkim klientom, którzy majš zaległoœci składkowe, by zwrócili uwagę na fakt, iż po wprowadzeniu indywidualnych numerów rachunków składkowych bieżšce wpłaty sš w pierwszej kolejnoœci księgowane na najstarsze zaległoœci. Dla osób prowadzšcych działalnoœć gospodarczš, które podlegajš dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, może to oznaczać utratę prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub macierzyńskiego. Płatnik może jednak w takiej sytuacji złożyć wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie. Jeżeli natomiast nie może spłacić zadłużenia jednorazowo powinien skontaktować się z doradcš ds. ulg i umorzeń, dostępnym na sali obsługi klientów bšdŸ telefonicznie

W zwišzku ze zmianš sposobu płatnoœci składek i możliwymi wštpliwoœciami klientów Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza na swoich salach obsługi doradców płatników składek. Ich rolš będzie wsparcie płatników w ustaleniu sposobu rozliczenia wpłat na ich kontach. Będš dostępni w całym kraju od połowy stycznia. Obecnie trwa ich szkolenie.

ródło: Informacja Prasowa

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL