Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Witold Słowik: Kolej radzi sobie z dotacjami UE

Fotorzepa, Robert Gardziński
Sytuacja z inwestycjami na kolei diametralnie się poprawiła i jest zdecydowanie lepsza niż w latach 2007–2013 – mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.

W ostatnich dniach grudnia 2017 r. resort rozwoju rozliczył największy program operacyjny z poprzedniej perspektywy tj. „Infrastruktura Œrodowisko 2007-2013". Zwykle rozliczenia z Komisjš Europejskš trwajš kilka lat, a tu tylko kilka miesięcy?

To doskonała wiadomoœć œwiadczšca o bardzo dobrej współpracy między byłym już Ministerstwem Rozwoju a Komisjš Europejskš. Te rozliczenia rzeczywiœcie mogłyby trwać zdecydowanie dłużej. Jak wiemy, rozliczanie œrodków z Funduszu Spójnoœci z pierwszej perspektywy, z lat 2004-2006, zakończyło się ostatecznie ledwie kilka miesięcy temu. Teraz przygotowujšc dokumentację zamknięcia programu, postawiliœmy nie tylko na tempo prac, ale przede wszystkim na jakoœć. Efektem jest sprawnie przeprowadzona ocena przez KE i zrealizowana końcowa płatnoœć.

O jakiej kwocie mówimy?

Łšcznie to ponad 1,4 mld euro. Otrzymaliœmy dwa przelewy. Pierwszy 22 grudnia, czyli tuż przed Œwiętami. Było to ponad 1,1 mld euro. Drugi przel...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL