Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady i opinie

Praca nie tylko dla pieniędzy

Andrzej Krakowiak
Fotorzepa, Ryszard Waniek
Z badań prowadzonych przez wyspecjalizowane firmy na całym œwiecie wynika, że najważniejszym bodŸcem skłaniajšcym do zmiany pracy jest wyższe wynagrodzenie. Podobnie jest w Polsce. A może było?

Najnowsza ankieta Work Service przynosi bowiem nieco inne wyniki. Motywy finansowe wcišż sš bardzo ważne, przyœwiecajš niemal połowie decyzji o zmianie pracodawcy, ale zdecydowanie zwiększyła się rola innych czynników, np. możliwoœci awansu czy po prostu wykonywania ciekawszej pracy.

Spojrzeć na to zjawisko można przez pryzmat szklanki w połowie pustej lub do połowy pełnej. W pierwszym przypadku dochodzimy do wniosku, że pracownicy wreszcie dostosowali się do skromnych możliwoœci pracodawców nad Wisłš. Wiadomo przecież, że firmy w Polsce działajš w trudnych warunkach, a ostatnie kwartały pokazujš, że dramatycznie brakuje im funduszy nawet na inwestycje. Nie mogš więc pozwolić sobie na szastanie pieniędzmi na wynagrodzenia.

Ja wolę jednak uznać, że szklanka jest w połowie pełna. A to prowadzi do wniosku, że przynajmniej częœć pracowników stwierdziła w ostatnim czasie, że – jakkolwiek banalnie by to brzmiało – pienišdze to nie wszystko. A praca, poza podreperowaniem stanu konta, musi dawać satysfakcję, możliwoœci rozwoju oraz – szczególnie w czasie, gdy niemal wszyscy spłacajš jakiœ kredyt – stabilizację.

Dlatego większego znaczenia nabiera tzw. work-life balance, którego oczekujš zwłaszcza ludzie młodzi. Z badań prowadzonych w ubiegłym roku w USA przez Gallupa wynika np., że dla milenialsów znacznie bardziej niż ich starszych kolegów liczy się w nowej pracy możliwoœć nauki i rozwoju. Odwrotnš zależnoœć widać zaœ w przypadku wynagrodzenia, do którego przykładajš mniejszš wagę. Podobnie będzie nad Wisłš. Oczywiœcie pod warunkiem, że polska gospodarka wcišż będzie się żwawo rozwijać.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL