Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wynagrodzenia

Więcej prezentów dla pracowników na święta

123RF
Z okazji Bożego Narodzenia większoœć firm wyda na jednego pracownika od 100 do 300 zł – wynika z badania Instytutu Badawczego Randstad i TNS Polska. Dodano, że 8 na 10 pracodawców z okazji œwišt i Nowego Roku szykuje dla pracowników niespodzianki.

Jak wskazano, 82 proc. przedsiębiorców, którzy wzięli udział w 36. edycji badania „Plany Pracodawców", deklaruje, że w tym roku zdecydowało się na œwišteczne inicjatywy dla swoich pracowników. "W 2015 roku z takimi działania mogliœmy spotkać się w 9 na 10 firm, przed rokiem w 85 proc. zakładów pracy" - wynika z badania.

"Firmy (...) jako najskuteczniejsze postrzegajš wcišż spotkania wigilijne w gronie pracowników, ale coraz częœciej te spotkania różniš się od tych tradycyjnych. Przypominajš zajęcia integracyjne" – zaznaczyła, cytowana w komunikacie, Monika Hryniszyn z Randstad Polska.

Najczęœciej w firmach organizowane sš spotkania przedœwišteczne dla wszystkich pracowników (40 proc.). Sš popularniejsze niż np. premie - wskazano. "Z roku na rok w tempie 2 punktów procentowych spada jednak liczba takich wigilijnych kolacji w firmowym gronie, a na znaczeniu zyskujš bonusy pieniężne dla pracowników. Na okolicznoœciowe premie zdecydowało się w tym roku 37 proc. ankietowanych przedsiębiorców" - napisano.

Gdy firma decyduje się na wypłatę dodatku œwištecznego, to w większoœci przypadków przyznaje go całej załodze (84 proc.). Nie zawsze jest to jednakowa kwota – 2/3 pracodawców różnicuje je, np. w zależnoœci od stanowiska czy działu - podkreœlono.

Według badaczy firmy rzadziej niż przed rokiem fundujš pracownikom bony towarowe, częœciej obdarowujš ich upominkami. "Wspomniane rozwišzania wybiera co czwarty pracodawca" - wskazano. Dodano, że w większoœci przedsiębiorstw, w których szefowie wręczš pracownikom bony, otrzyma je każdy zatrudniony (92 proc.).

Jak zaznaczono, w stosunku do zeszłego roku nieznacznie wzrósł odsetek firm, które decydujš się przeznaczyć własne œrodki na akcje charytatywne i w pomoc zaangażować jednoczeœnie pracowników (15 proc.). "5 proc. pracodawców na œwišteczne spotkanie firmowe zaprasza nie tylko członków załogi, ale także ich rodziny" - zaznaczono.

Wœród przedsiębiorców, którzy szykujš œwišteczne niespodzianki dla swoich pracowników większoœć ma więcej niż jeden pomysł (42 proc.). Najczęœciej pracodawcy łšczš spotkania wigilijne dla pracowników z innymi bonusami: premiami okolicznoœciowymi (7 proc.), upominkami dla członków zespołu i ich rodzin (4 proc.) lub bonami podarunkowymi (3 proc.). Jeœli firma decyduje się tylko na jednš inicjatywę, to najczęœciej na premię (15 proc.).

"Bez względu na pomysł, z okazji œwišt na jednego pracownika firmy zamierzajš najczęœciej przeznaczyć od 100 do 200 zł (16 proc.) lub od 200 do 300 zł (16 proc.). Duża jest także grupa respondentów, którzy szykujš niespodzianki o wartoœci przekraczajšcej pół tysišca złotych (16 proc.)" - napisano.

Raport dotyczšcy przedœwištecznych inicjatyw dla pracowników jest częœciš najnowszej edycji projektu badawczego „Plany Pracodawców" realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad i TNS Polska. Badanie przeprowadzono od 11 paŸdziernika do 10 listopada 2017 r. na próbie 1000 przedsiębiorców.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL