Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wynagrodzenia

Pensje się rozpędzš

Fotolia
Zarobki w Polsce mogš rosnšć o kilkanaœcie procent rocznie. Tak stało się na Węgrzech.

Obniżka wieku emerytalnego, wyhamowanie napływu Ukraińców i utrzymanie szybkiego wzrostu gospodarczego odbije się na rynku pracy. Wzrost zarobków może wkrótce wyraŸnie przyspieszyć.

– Polska spoœród krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej wyróżnia się otwartoœciš rynku pracy na imigrację, co łagodziło dotšd presję płacowš. Ale taki napływ pracowników z Ukrainy, jak w ostatnich latach, jest raczej nie do utrzymania, co można wišzać z wprowadzeniem ruchu bezwizowego między Ukrainš a krajami UE. Tymczasem obniżenie wieku emerytalnego ograniczy podaż pracy – ocenia Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Jak podkreœla, oczekiwania dotyczšce zarobków u imigrantów zza wschodniej granicy też rosnš.

Częœć ekonomistów wskazuje, że żšdania płacowe nad Wisłš ograniczył nieco program Rodzina 500+, który poprawił stan portfeli Polaków. Ale to już ...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL