Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wynagrodzenia

Wypłata poniżej stawki minimalnej to grzech

Bloomberg
Tomasz Sztreker, współzałożyciel fundacji Wiara w Biznesie, która zrzesza tysišce polskich przedsiębiorców i menedżerów, uważa, że naruszanie praw pracowników należy rozpatrywać nie tylko w kategorii wykroczenia, ale również w kategorii grzechu.

Tomasz Sztreker, współzałożyciel fundacji Wiara w Biznesie i prezes Polskiej Akademii Biznesu nie uważa, że wiara i biznes sš dwiema osobnymi sferami, których nie należy mieszać. Przeciwnie, wartoœci chrzeœcijańskie sš jego zdaniem konieczne i przydatne w prowadzeniu działalnoœci gospodarczej. – Mieliœmy dosyć budowania relacji biznesowych w oparciu tylko o pienišdze. Chodziłem na dużo spotkań czy bankietów, które były kultem pienišdza – dla mnie były puste. W biznesie to nie jest najważniejsze. Ważne sš relacje z drugim człowiekiem, niesienie pomocy, ale też realizowanie marzeń. Zrobiliœmy Wiarę w Biznesie dla siebie, ponieważ nam to było potrzebne w rozwoju własnego biznesu. Nie spodziewaliœmy się, że będzie to tak potrzebne również innym osobom – opowiada dla portalu PulsHR.

Jego zdaniem niedawne wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej 13 zł przez rzšd zobowišzuje nie tylko przedsiębiorcę, ale też chrzeœcijanina. – Mamy obowišzek działać zgodnie z prawem, które obowišzuje, czy nam się to podoba czy nie. Jeœli nie chcemy działać zgodnie z prawem i uważamy, że prawo jest złe i należałoby je zmienić, a mimo to zatrudniamy pracownika poniżej takiej kwoty, to można to traktować w kategorii grzechu – stwierdza.

Od poczštku roku NSZZ „Solidarnoœć" i Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) wspólnie prowadzš akcję, która ma na celu wyegzekwowanie od pracodawców płacenie minimalnej stawki godzinowej. Terenowe oddziały PIP otrzymały już 400 skarg od zleceniobiorców, którym pracodawca lub przedsiębiorca nie zapewnił minimalnej stawki godzinowej oraz ok. 600 takich sygnałów z Komisji Krajowej NSZZ.

– Można stwierdzić, że ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę funkcjonuje dobrze, a pracodawcy i przedsiębiorcy w zdecydowanej większoœci przestrzegajš przepisów – ocenił Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć. – Sukcesem Państwowej Inspekcji Pracy jest, że skala naruszeń prawa w zakresie zapewnienia minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujšcych zlecenie lub œwiadczšcych usługi jest niewielka, na poziomie 5-6 proc. skontrolowanych pracodawców i przedsiębiorców – ocenił. Z drugiej strony fala kontroli stosowania nowego prawa dopiero przed nami - PIP zapowiada 20 tys. kontroli do końca roku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL