Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wynagrodzenia

Skandynawskie banki obalajš płacowe mity

Bloomberg
Szefowie jednych z najlepszych na œwiecie instytucji finansowych zarabiajš zaledwie częœć tego co inkasujš ich bardziej znani konkurenci.

Z właœnie publikowanych raportów rocznych wynika, że prezesi szeœciu największych banków nordyckich w 2016 roku zarobili połowę tego co ich odpowiednicy w innych regionach œwiata. A przecież nordyckie banki dominujš w europejskich rankingach pod względem rentownoœci i współczynników adekwatnoœci kapitałowej , wynika z szacunków Bloomberga.

Casper von Koskull, prezes Nordea Bank, jedynego w Skandynawii systemowo ważnego pożyczkodawcy o statusie globalnym, w minionym roku łšcznie zarobił 2 457 528 euro (ponad 2,6 mln dolarów), a całkowita stopa zwrotu tej instytucji wyniosła 16 proc.

Thomas Borgen, szef Danske Bank, którego wartoœć rynkowa jest wyższa niż Deutsche Banku, też zainkasował około 2,6 miliona dolarów, ale to mniej niż połowa tego co zarobił prezes brytyjskiej Lloyds Banking Group i około 40 proc. mniej niż w przypadku prezesa Standard Chartered.

Szwedzki rzšd podkreœla, iż menedżerowie mogliby wywołać oburzenie opinii publicznej gdyby zarabiali zbyt dużo. Per Bolund, minister finansów, wskazuje, iż banki powinny zdawać sobie sprawę, iż „zbyt hojne programy premiowania, zwłaszcza zaœ te wynagradzajšce zyski z ryzykownych operacji sš nieodpowiedzialne i negatywnie postrzegane przez społeczeństwo”.

Ogólnie rzecz bioršc, najlepiej opłacani menedżerowie nordyckich banków zarabiajš o około jednš trzeciš mniej niż wynosi europejska œrednia.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL