Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Widziane z regionu

Lotnisko w Modlinie nie będzie zlikwidowane

Modlin stara się przekonać władze resortu infrastruktury do rozbudowy portu.
Rzeczpospolita/Robert Gardziński
Spór o przyszłoœć Modlina osłabł. – Nie ma mowy o tym, żeby to lotnisko zamykać – zapewnia Mikołaj Wild, wiceminister infrastruktury, któremu w resorcie podlega ta branża.

Konflikt wokół przyszłoœci modlińskiego portu trwa od kilkunastu miesięcy. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze nie zgadza się na emisję obligacji Modlina na 60 mln zł, ponieważ uważa, że lotnisko i tak jest zbyt zadłużone. „Porty Lotnicze" domagajš się ujawnienia umowy Modlina z Ryanairem, jedynš liniš, jaka operuje z tego portu, uważajšc, że jako udziałowiec lotniska ma do tego prawo.

Skutki raportu

Spór wszedł w najostrzejszš fazę po opublikowaniu raportu brytyjskiej firmy Arup, z którego wynika, że mniejszymi œrodkami komplementarne lotnisko dla Warszawy można przygotować w Radomiu, a nie w położonym o połowę bliżej Modlinie.

Zarzšdzajšcy lotniskiem w Modlinie odebrali to jako wyrok skazujšcy mazowiecki port na zamknięcie, a cały spór uznali za polityczny. – Zarzšd województwa, i myœlę, że pozostali właœciciele też, dla których wartoœciš jest dbałoœć o œrodki publiczne, nie pozwolš, żeby lotnisko zostało zaorane. Będziemy robić wszystko, żeby mogło się rozwijać. Sš różne warianty tego rozwoju – mówił w końcu kwietnia Marek Miesztalski, skarbnik Mazowsza, przewodniczšcy rady nadzorczej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Marek Miesztalski przypomina teraz, że samorzšd Mazowsza swego czasu zdecydował się wejœć do powołanej przez PPL spółki, czyli stać się udziałowcem w Modlinie również ze względu na korzyœci dla miejscowej ludnoœci, chodziło o nowe miejsca pracy. – W pobliżu powstaje duże centrum logistyczne, a gmina Pomiechówek tworzy tam specjalnš strefę ekonomicznš, która jest częœciš mazurskiej strefy. Co się z tym wszystkim stanie? Kto odpowie za stratę tych œrodków – zastanawia się skarbnik Mazowsza.

– Nie do zaakceptowania jest sytuacja, kiedy nie tylko nie pomaga się, co jest obowišzkiem wspólnika, w rozwoju portu lotniczego, ale wręcz blokuje się jego dalszy rozwój – uważa mazowiecki marszałek Adam Struzik.

Wkracza ministerstwo

Wtedy sprawš zainteresował się wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild, który zwrócił się do marszałka o ujawnienie mu umowy z Ryanairem i otrzymał odpowiedŸ pozytywnš: jeœli przyjedzie do Modlina, to jš zobaczy.

Kilka dni póŸniej szef Państwowych Portów Lotniczych i Lotniska Chopina Mariusz Szpikowski napisał list do marszałka Struzika, w którym czytamy: „Wyrażam gotowoœć do podjęcia rozmów, dotyczšcych umowy spółki poprzez zniesienie zasady jednomyœlnoœci, obowišzujšcej na zgromadzeniu wspólników, i w to miejsce przyjęcie zwykłej większoœci głosów, z uwzględnieniem postanowienia Kodeksu spółek handlowych".

Tyle że strona państwowa, która zazwyczaj głosuje tak samo, zawsze będzie miała większoœć. Udziałowcy Modlina to Agencja Mienia Wojskowego (34,43 proc. udziałów), PPL (30,39 proc.), województwo mazowieckie (30,37 proc.) i miasto Nowy Dwór Mazowiecki (4,81 proc.).

– Nie ma mowy, abyœmy w najbliższych latach próbowali zamknšć lotnisko w Modlinie. Temu portowi życzymy jak najlepiej – mówi Mikołaj Wild.

Przyznaje jednak, że to port w Radomiu jest atrakcyjniejszš inwestycjš dla strony państwowej, bo jest tańsza i można jš szybciej zrealizować. Trzeba na niš wydać 900 mln zł, a prace potrwałyby dwa lata.

Brytyjski Arup wyliczył, że na przygotowanie portu w Modlinie do roli lotniska komplementarnego dla Warszawy, które obsługiwałoby 13–15 mln pasażerów rocznie, potrzeba byłoby 45 miesięcy i 1,045 mld zł. Według zarzšdu Modlina można to zrobić inaczej. W pierwszej fazie (20 miesięcy) rozbudowa lotniska do 8–10 mln pasażerów rocznie kosztowałaby 183 mln, w drugim etapie (45 miesięcy) powiększenie do 12 mln kosztowałoby 446 mln zł, wreszcie w trzecim (60 miesięcy) rozbudowa do 15–17 mln pasażerów za kwotę 198 mln zł. Łšcznie daje to 827 mln zł.

Niezależnie od tego, jak zakończy się spór o modliński port, wcale nie jest on wyjštkiem, jeœli chodzi o uzależnienie od tylko jednego przewoŸnika – Ryanaira. Sš w takiej sytuacji dwa tanie lotniska we Francji i jedno w Hiszpanii. Tyle że tam odprawia się poniżej miliona pasażerów rocznie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL