Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Widziane z regionu

Pokolenie żyjšce na kredyt najliczniejsze na Ślšsku

Bloomberg
W ostatnich czterech latach wielkoœć długów Polaków w œrednim wieku wzrosła trzykrotnie, do 28,5 mld zł.
Narastajšce długi sš widoczne zwłaszcza wœród osób między 36. a 49. rokiem życia. W liczbie dłużników przoduje Œlšsk, gdzie mieszka 118 765 osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Długów. Ich zadłużenie przekracza łšcznie 2,54 mld zł. Drugie na liœcie jest Mazowsze z niemal 108 tys. dłużników. Ale choć jest ich mniej niż na Œlšsku, to sš oni łšcznie winni swoim wierzycielom nieco więcej – 2,57 mld zł. Oznacza to, że w stolicy i jej okolicach œredni dług przypadajšcy na jednš osobę majšcš kłopoty z płatnoœciami jest najwyższy w Polsce i wynosi blisko 24 tys. zł. Podium dłużników zamyka Dolny Œlšsk z 82,5 tys. mieszkańców, którzy nie regulujš swoich zobowišzań. Najmniejszš liczbš dłużników może z kolei pochwalić się województwo podlaskie – ok. 17 tys. Nieco ostrożniej do zadłużania się podchodzš osoby po pięćdziesištce – jest ich niemal o połowę mniej niż trzydziesto- i czterdziestolatków. Niemniej jednak ich długi sš wyższe – prawdopodobnie dlatego, że nie regulowali swoich zobowišzań przez dłuższy czas. Œrednie zadłużenie pięćdziesięciolatka to ponad 22 tys. zł (w młodszej grupie wiekowej jest to 21,9 tys. zł). Najwięcej dłużników w tym wieku mieszka w tych samych województwach, co w innych grupach wiekowych: na Œlšsku (64 989), Mazowszu (52 852) i Dolnym Œlšsku (40 668). Najmniej – na Podlasiu (9348). – To życie na krawędzi finansowej. Domowy budżet ledwo wytrzymuje obcišżenie ratami, ale nie powstrzymuje to trzydziesto- i czterdziestolatków przed kolejnymi zakupami. Największym problemem jest podejœcie „nie stać nas, ale musimy to mieć". Do tego nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Niespodziewana strata pracy, rozwód skutkujšcy trudnš sytuacjš mieszkaniowš, nieuczciwi kontrahenci, którzy przyczyniajš się do problemów finansowych rodzinnej firmy. Nagle się okazuje, że nie ma z czego spłacać pożyczek, które ma niemal każdy w tym wieku – mówi Adam Łšcki, prezes KRD.
Dłużnikiem rekordzistš jest mężczyzna, który ma do oddania aż 45,3 mln zł. Do KRD wpisał go sšd, ale nie podał jego adresu. Najbardziej zadłużona kobieta to mieszkanka Mazowsza, która zalega ze spłatš 10,1 mln zł. Skšd te długi? Windykatorzy wymieniajš najczęœciej zaległoœci z tytułu rat hipotecznych, debetu z kart kredytowych, kredytów gotówkowych, ubezpieczeń OC, rat za sprzęt elektroniczny, RTV i AGD, pożyczek-chwilówek i abonamentów telefonicznych. Ale zdarzajš się także zaległoœci za ubrania, torebki i buty od znanych projektantów.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL