Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Widziane z regionu

Kraków, Warszawa i Wrocław najbardziej przyjazne cyklistom

Inwestycje w œcieżki rowerowe planuje coraz więcej miast
materiały prasowe
Na Mazowszu zostanie zbudowanych do 2020 r. 500 km œcieżek rowerowych. W całym kraju powstanie ich w tym czasie kilkukrotnie więcej.

Nowe drogi dla rowerów powstanš w Warszawie oraz pobliskich miejscowoœciach. To efekt działań zarzšdu województwa mazowieckiego, który dofinansowuje projekty dzięki unijnym programom. Œcieżki zostały zaplanowane w miejscach, gdzie zlokalizowane sš węzły przesiadkowe komunikacji zbiorowej, czyli obok pętli autobusowych, dworców kolejowych, parkingów typu park and ride.

– Dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Mazowieckiego w latach 2014–2020 ma powstać 530 km scieżek – informuje Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Poważna pula pieniędzy trafia do Warszawy. Nowe odcinki dróg rowerowych powstanš m.in. wzdłuż ulic Radzymińskiej, Kasprzaka, Wolskiej, Połczyńskiej, Okopowej i Towarowej.

Teraz – jak informuje stołeczny ratusz – łšczna długoœć œcieżek w Warszawie wynosi ponad pół tysišca kilometrów, ponad 400 km to wydzielone drogi rowerowe.

Takie inwestycje realizowane sš też na terenie gmin sšsiednich: Grodzisk Mazowiecki (36 km œcieżek), Marki (23,8 km), Błonie (13,7 km), Izabelin (5,6 km) oraz Piastów (5,6 km). W tej ostatniej miejscowoœci œcieżki zostanš wybudowane m.in. wzdłuż ul. Warszawskiej i al. Wojska Polskiego. Nowe trasy powinny być gotowe do 30 wrzeœnia.

Nie tylko œcieżki

Na nowe udogodnienia mogš też liczyć miłoœnicy pedałowania w Łódzkiem. Samorzšd województwa buduje 15 parkingów przy stacjach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz 125 stacji rowerowych. Będzie można wypożyczyć rower, dojechać w wybrane miejsce i go zwrócić.

Na Pomorzu powstajš zaœ trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym: R-10 oraz R-9 Wiœlana Trasa Rowerowa o łšcznej długoœci ponad 660 km. Prace budowlane będš trwały do roku 2021. Powstanš też 82 miejsca obsługi rowerzystów. Będš wyposażone w wiatę, ławki, kosz na œmieci, stojaki rowerowe, przybornik do naprawy roweru.

Na rozwój sieci dróg rowerowych stawia też Wielkopolska. Zaplanowano tam budowę 253 km dróg lub œcieżek rowerowych, m.in. Wartostradę w Poznaniu, czyli drogę pieszo-rowerowš w dolinie Warty o długoœci ponad 13 km.

Nowe trasy rowerowe powstajš też w Lubuskiem – w gminach Babimost, Kargowa i Zbšszynek – o łšcznej długoœci 24 km. Ich budowa pochłonie prawie 13 mln zł. Inwestycja otrzyma 9,8 mln zł unijnego dofinansowania.

W tym roku Kraków planuje budowę 17,9 km œcieżek. W planach sš odcinki m.in. wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej, Strzelców i Lublańskiej. W budżecie miasta zaplanowano na ten cel ponad 66 mln zł.

Kraków znajduje się w czołówce polskich metropolii z najbardziej rozwiniętš infrastrukturš rowerowš (długoœć tras to 220 km). Czołówkę tworzš także Warszawa i Wrocław.

Kontakt z naturš

Urzšd Marszałkowski w Gdańsku zaangażowany jest w Biking South Baltic – międzynarodowy projekt promujšcy trasę rowerowš wzdłuż Morza Bałtyckiego Euro Velo 10. Przewiduje on m.in. budowę drogi rowerowej po koronie wału wiœlanego na odcinku Mikoszewo – Drewnica, a także w gminie Stare Pole oraz oznakowanie tras na Żuławach Wielkich.

Poważny program budowy realizuje Urzšd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Œcieżki powstanš m.in. na odcinku Borne Sulinowo-Kršgi (Trasa Pojezierzy Zachodnich). Zwiększy się też sieć takich dróg w stolicy regionu Szczecinie, m.in. wzdłuż ulicy 26 Kwietnia.

Piotr Krystek, prezydent Szczecina, planuje, że projekt powinien zostać zakończony jeszcze przed wakacjami. – Rower należy do œrodków transportu bardzo pożšdanych w centrum miasta – przypomniał prezydent w trakcie podpisywania umowy budowy tej drogi rowerowej.

– Aspiracjš Pomorza Zachodniego jest to, aby było to miejsce przyjazne rowerzystom – dodał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zapowiada, że niebawem na rowerze będzie można przejechać ze Szczecina do Wolina po zupełnie dzikich terenach.

Opinia

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego

Turystyka rowerowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem, warto więc w niš inwestować. W czasach poprzedniej unijnej perspektywy finansowej wybudowaliœmy, zmodernizowaliœmy bšdŸ oznakowaliœmy 800 km œcieżek. W sumie trasy powstajš w ramach 23 projektów, które realizujš gminy lub partnerstwa gmin. W ten sposób œcieżka nie urywa się na granicy gminy, tylko biegnie przez cały powiat. Wymaga to dobrej współpracy, ale w samorzšdzie to nie problem. Wartoœć projektów, w których jednym z zadań jest budowa, przebudowa lub wyznaczenie dróg rowerowych, to 694 mln zł. Dzięki tym 23 projektom realizowane sš także inne zadania majšce na celu poprawę warunków komunikacji publicznej oraz transportu zbiorowego, jak np. budowa centrów Parkuj i JedŸ, parkingów dla rowerów, centrów przesiadkowych, punktów serwisowych dla jednoœladów. Przeprowadzana jest także modernizacja niektórych dróg publicznych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL