Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Widziane z regionu

PKB polskich województw w zestawieniu ze średniš UE

Shutterstock
Marazm w nadrabianiu zaległoœci rozwojowych względem UE dotyka nie tylko najbiedniejszych. Słabiej radzi sobie nawet Mazowsze.

Tylko dwóm województwom udało się poprawić swojš pozycję w Unii w 2016 r. w porównaniu z 2015 r. – pokazujš ostatnie badania unijnego urzędu statystycznego Eurostat. To Wielkopolska oraz Warmia i Mazury.

Poprawa nie była wielka, bo udało się zbliżyć do œredniej unijnej (pod względem PKB per capita z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej) o 1 pkt proc. Ale to i tak nieŸle, bo kolejne dwa województwa straciły po 1 pkt proc. (zachodniopomorskie i podlaskie), a pozostałych 12 utknęło w miejscu.

Rok 2016 można jeszcze wytłumaczyć, bo wówczas i polska gospodarka nie rozwijała się szybko. Gorzej, że marazm w gonieniu Unii trwa praktycznie już od 2012 r. – wynika z analizy „Rzeczpospolitej". Od tego czasu większoœci regionów udało się nadgonić dystans o 1–2 pkt proc. (choć sš i takie, które się cofnęły), podczas gdy w poprzednim czteroleciu był to wzrost nawet dwucyfrowy.

Co ciekawe, ten marazm dotyka nie tylko najbiedniejszych regionów, ale także tych bardziej rozwiniętych. Przykładowo, poziom zamożnoœci Mazowsza w 2008 r. wynosił 85 proc. unijnej œredniej, w 2012 r. raptownie skoczył do 107 proc., ale w w 2016 r. poprawił się już tylko do 109 proc. Skšd to spowolnienie? – Po pierwsze, trzeba pamiętać, że nadrabianie różnic względem œredniej w UE zależy nie tylko od wzrostu w polskich regionach, ale także od tempa zmian w samej UE – zaznacza Marek WoŸniak, marszałek Wielkopolski (Wielkopolska akurat goni UE najszybciej). I wylicza, że w latach 2008–2012 w wyniku kryzysu gospodarczego œrednia wartoœć PKB dla całej UE rosła wolno, więc zbliżanie się polskich regionów do tego poziomu było łatwiejsze. Natomiast od 2013 r. obserwuje się odwrotne tendencje.

Po drugie, jak zaznacza WoŸniak, wchodziliœmy do UE przy bardzo niskim poziomie PKB per capita i bardzo łatwo było niwelować różnice. – Analizy Eurostatu sš sygnałem, że Polska gospodarka może w przyszłoœci być zagrożona tzw. pułapkš œredniego dochodu – zauważa też Wojciech Tyborowski, dyrektor Invest In Pomerania. – Bo polska gospodarka generalnie roœnie i jej stan się poprawia. Widać to także w regionach, jednak w pewnym momencie proste Ÿródła wzrostu, jakim przez ostatnie lata była np. aktywizacja osób biernych zawodowo, kończš się, a bez tworzenia i wdrażania innowacji może nam grozić wyhamowanie tempa doganiania poziomu rozwoju gospodarczego Europy Zachodniej – przyznaje.

Także inni samorzšdowcy podkreœlajš, że ich województwa rozwijajš się m.in. dzięki funduszom unijnym. – W miarę jak PKB wzrasta i województwo się rozwija, konieczny jest jeszcze bardziej dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy regionu – co wymaga znacznie większych nakładów finansowych, m.in. w sferze inwestycji. Cišgle potrzebne sš również œrodki finansowe na rozwój przedsiębiorczoœci – podkreœla Tomasz Leyko, rzecznik prasowy marszałka województwa podkarpackiego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL