Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Węgiel

Duda: Węgiel będzie potrzebny Polsce przez setki lat

Bloomberg
Polskie górnictwo trzeba nie tylko zabezpieczać, ale i rozwijać, nawet jeœli trendy gdzie indziej sš inne, bo węgiel będzie Polsce potrzebny nie przez dziesięciolecia, ale setki lat – oœwiadczył podczas czwartkowego spotkania gwarków w kopalni Pniówek w Pawłowicach (Œlšskie) prezydent RP Andrzej Duda.

„Rzeczpospolita musi dbać o górników, dbać o polskie górnictwo, to zadanie rzšdzšcych i moje jako prezydenta. Nie mamy cenniejszego surowca niż węgiel” – powiedział prezydent w wystšpieniu do górników zgromadzonych na barbórkowej biesiadzie. „Musimy prowadzić badania nad węglem, nad nowymi technologiami, aby były czystsze dla œrodowiska, ale musimy polskie górnictwo nie tylko zabezpieczać, ale i rozwijać, nawet jeżeli trendy gdzie indziej sš inne, bo my mamy największe złoża w Europie” – dodał, podkreœlajšc, że węgiel będzie Polsce potrzebny jako podstawa bezpieczeństwa energetycznego nie przez dziesięciolecia, ale przez setki lat.

Prezydent Duda podkreœlił, że polscy górnicy zawsze walczyli o to bezpieczeństwo, ale i wolnoœć, a niektórzy z nich oddali za tę wolnoœć życie, przywołujšc œmierć 9 górników z kopalni Wujek w Katowicach podczas pacyfikacji tego strajkujšcego zakładu na poczštku stanu wojennego.

Prezydent podziękował górnikom za zaproszenie i – jak stwierdził – „możliwoœć takiego prawdziwie męskiego spotkania”. Zgodnie z tradycjš górniczych karczm piwnych, bawiš się na nich wyłšcznie mężczyŸni. 

Andrzej Duda powiedział, że praca górników jest „niezwykle ciężka, trudna, dla wielu niewyobrażalna”. „Kiedy czasem słyszę różne sarkania na ceny węgla, na kopalnie, że górnicy tyle zarabiajš, bo przecież można nieraz takie usłyszeć, wiecie o tym doskonale, zawsze mówię: to się zamień, idŸ do tej pracy pod ziemię, w ciemnoœć, czasem i kilometr pod ziemiš i bšdŸ tam cały dzień bez możliwoœci wyjœcia pracuj w nocy w dni œwišteczne. Po co? po to żeby mogła trwać RP” – powiedział. 

W kontekœcie jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległoœci wspomniał rolę Wojciecha Korfantego i innych powstańców œlšskich, którzy w trzech powstaniach bili się o to, żeby Górny Œlšsk był polski. Na koniec Andrzej Duda zadeklarował, że przyjmie ze strony górników zgromadzonych na biesiadzie „nawet najcięższy dowcip”. Podczas górniczych karczm piwnych obowišzuje okreœlony rytuał, uczestnicy muszš m.in. podporzšdkować się wyrokom Wysokiego, a w Sprawach Piwnych Nigdy Nieomylnego Prezydium. Na stołach pojawia się piwo i golonka, króluje rubaszny żart i piosenka.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL