Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Węgiel

Antywęglowa polityka banków zaostrzy się

Bloomberg
Coraz więcej banków odmawia kredytowania projektów węglowych.
– Na razie te obostrzenia nie ograniczajš czy nie uniemożliwiajš realizacji naszej polityki inwestycyjnej. Choć z czasem proœrodowiskowa polityka banków może się nasilać – uważa Marek Wadowski, wiceprezes ds. finansowych w Tauronie. Europejskie banki już stawiajš warunki. – Musimy nie tylko przeznaczyć pozyskane œrodki na konkretny niewęglowy cel, ale też wykazać, że finansowanie na inwestycje konwencjonalne mamy z innych Ÿródeł – dodaje Wadowski. Takich obostrzeń nie stosujš azjatyckie instytucje. Mimo to Tauron nie zdecydował się na pozyskanie inwestora dla flagowej inwestycji w blok węglowy Jaworzno III w tej częœci œwiata. Pozyskał tam mniejszoœciowego partnera w postaci Polskiego Funduszu Rozwoju. Ostateczne warunki uczestnictwa Funduszu w tym przedsięwzięciu powinny zostać ustalone do końca roku.
– Tematem rozmów jest kwestia dotrzymania harmonogramu i możliwych działań w przypadku ewentualnego opóŸnienia się inwestycji – ujawnia Wadowski. Ale zastrzega, że nie widać dziœ zagrożenia kolejnymi poœlizgami przy Jaworznie. Zaznacza też, że kopalnia Brzeszcze i cały segment wydobycia grupy na koniec roku będš rentowne.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL