Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Będš normy jakości dla węgla, ale smogu nie pokonajš

Fotolia
Resort energii zgodził się na wprowadzenie ograniczeń zawartoœci siarki w paliwie, które trafia do domowych kotłów. Proponuje jednak takie limity, które dopuszczajš do sprzedaży nawet mocno zasiarczony surowiec.

W najbliższym czasie Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o jakoœci paliw stałych, okreœlajšcym czym nie wolno palić – zapowiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczoœci i technologii. Od dawna zapowiadane regulacje, które majš wyeliminować ze sprzedaży węgiel najgorszej jakoœci i pomóc w walce ze smogiem, obowišzywać majš od przyszłego sezonu grzewczego.

To jednak w resorcie energii kierowanym przez Krzysztofa Tchórzewskiego powstajš propozycje norm dla węgla. Poczštkowo minister ten chciał w ogóle zrezygnować z wprowadzania limitów siarki, robišc tym samym ukłon w stronę polskich kopalń, które dziœ z powodzeniem sprzedajš zasiarczony węgiel. Po naciskach ze strony innych ministrów, w tym Emilewicz, zmienił swoje propozycje. Według nowego projektu w najbardziej popularnym węglu – kostce, orzechu czy groszku – zawartoœć siarki może sięgać nawet 1,8 proc. Tymczasem naukowcy już przy zawartoœci siarki na poziomie 1,5 proc. mówiš o węglu mocno zas...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL