Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Węgiel

PG Silesia inwestuje ponad 100 mln zł w modernizację i nowy sprzęt

materiały prasowe
Kosztem ponad 100 mln zł należšce do czeskiego inwestora Przedsiębiorstwo Górnicze (PG) Silesia uruchomi trzeci kompleks œcianowy i zmodernizuje zakład przeróbki węgla. Efektem ma być zwiększenie efektywnoœci i wzrost produkcji poszukiwanych na rynku gatunków węgla.

Jak podała spółka, Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla ma być zmodernizowany do połowy przyszłego roku. Będzie to kolejny etap unowoczeœniania zakładu przeróbczego. Umowę na zaprojektowanie i przeprowadzenie modernizacji zawarto z firmš Carbo-Eco. Po zakończeniu prac PG Silesia będzie w stanie w pełnym zakresie wzbogacać wydobyty węgiel, dzięki czemu znaczšco zwiększy produkcję koncentratów miałowych.

"Staramy się inwestować nie tylko w sprzęt na dole kopalni, ale również na powierzchni. Stšd decyzja o realizacji kolejnego już etapu modernizacji naszego zakładu przeróbczego; dzięki tej inwestycji uda nam się w znacznej mierze poprawić ofertę handlowš PG Silesia i zwiększyć produkcję wysokoenergetycznych mieszanek węglowych" – poinformował dyrektor generalny i prezes spółki Michal Herzman, cytowany w komunikacie firmy.

Innš ważnš inwestycjš, poprawiajšcš efektywnoœć kopalni, jest zakup trzeciego kompleksu œcianowego, który do połowy kwietnia przyszłego roku dostarczy giełdowy Famur. Wczeœniej, najdalej w marcu 2018 r., firma Eickhoff Polonia dostarczy nowy kombajn œcianowy. Przedstawiciele PG Silesia podkreœlajš, że w zamówionym sprzęcie niejednokrotnie stosowane sš nowatorskie w polskim górnictwie rozwišzania techniczne.

"Chcemy, aby nasi górnicy mieli dostęp do najnowszych rozwišzań, by ich praca stała się jeszcze bardziej efektywna, ale przede wszystkim bezpieczna. Kompleksy œcianowe dostarczone nam w latach poprzednich doskonale sprawdziły się w niezwykle trudnych i zmiennych warunkach geologicznych, jakie panujš w PG Silesia" - ocenił prezes.

PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach należy do grupy czeskiego Przemysłowego i Energetycznego Holdingu (EPH). Produkuje węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również specyficzne rodzaje do sprzedaży detalicznej. Sprzedaje też gaz kopalniany, kamień do celów budowlanych i dostarcza rozwišzania w zakresie składowania popiołu i pyłów dymnicowych. Łšczne zasoby węgla kopalni Silesia szacowane sš na ponad 500 mln ton.

Silesia, należšca w przeszłoœci do Kompanii Węglowej, pozyskała czeskiego inwestora w grudniu 2010 r. W cišgu pierwszych pięciu lat czeska grupa EPH zainwestowała w rozwój kopalni ponad 1 mld zł - najwięcej w latach 2011-2013, kiedy kupiono cztery kombajny chodnikowe z wyposażeniem oraz dwa kompleksy œcianowe. Zmodernizowano też istniejšcš infrastrukturę podziemnš i wydršżono wiele kilometrów nowych wyrobisk. Zmodernizowano - w ramach pierwszego etapu prac - zakład przeróbki węgla i wybudowano nowy podziemny zbiornik na urobek.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL