Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Warszawa

Lubnauer: Porozumienie ws. Trzaskowskiego nie jest odwołane

materiały prasowe
Na tę chwilę porozumienie pomiędzy Nowoczesnš a Platformš Obywatelskš ws. poparcia Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy nie jest odwołane - oœwiadczyła Katarzyna Lubanuer po spotkaniu z Grzegorzem Schetynš.

23 listopada Schetyna i ówczesny szef Nowoczesnej Ryszard Petru poinformowali, że poseł PO Rafał Trzaskowski jest wspólnym kandydatem obu partii na prezydenta stolicy. W przypadku jego zwycięstwa wyborczego, polityk Nowoczesnej Paweł Rabiej miałby zostać wiceprezydentem Warszawy.

Lubnauer, która pod koniec paŸdziernika została wybrana nowš przewodniczšcš Nowoczesnej, wielokrotnie mówiła w mediach, że na razie nie ma porozumienia między Nowoczesnš, a PO w sprawie kandydata na prezydenta Warszawy. We wtorek szefowa Nowoczesnej spotkała się z przewodniczšcym PO Grzegorzem Schetynš.

- Jestem pełna optymizmu, uważam że rozmowy idš w dobrym kierunku - oœwiadczyła Lubnauer po spotkaniu. Zapowiedziała, że opozycja będzie starała się "zbudować szerokš koalicję dla Polski".

Lubnauer relacjonowała, że ze Schetyna rozmawiała m.in. o porozumieniu dotyczšcym poparcia dla Rafała Trzaskowskiego w wyborach w Warszawie. - Przyjęłam do informacji to, że Rafał Trzaskowski ma szansę być naszym wspólnym kandydatem. Rozumiem w tej chwili oczekiwania warszawiaków, żeby człowiek którego ceniš miał szansę być ich kandydatem (na prezydenta stolicy). W zwišzku z tym, oczywiœcie, w zależnoœci od tego jak będzie dalej wyglšdać kwestia ordynacji wyborczej, myœlę że zawrzemy porozumienia dotyczšce również Warszawy - podkreœliła posłanka.

- Na tę chwilę nie jest odwołane porozumienie dotyczšce Rafała Trzaskowskiego - dodała Lubanuer. Zaznaczyła jednoczeœnie, że porozumienie to musi zostać zatwierdzone przez zarzšd Nowoczesnej. - Ja mam takš zasadę, że dopóki nie mamy żadnych wspólnych ustaleń, które sš wišżšca, i dopóki nie ma umocowania w postaci decyzji zarzšdu, nie powinnam dzielić się z państwem tymi decyzjami - mówiła szefowa Nowoczesnej.

Rada Krajowa Nowoczesnej wybierze zarzšd partii 16 grudnia.

- Uważam, że pewne rzeczy stały się faktem, w zwišzku z tym trzeba traktować je bardzo poważnie - wskazała posłanka. Zaznaczyła, że wycofanie się z porozumienia dotyczšcego Trzaskowskiego byłoby "złym prognostykiem na przyszłe rozmowy koalicyjne". - Uważam, ze trzeba dogadać się co do wszystkim miast, natomiast z niczego nie chcę się wycofywać - dodała Lubnauer.

"Liczba niewiadomych uniemożliwia bardzo konkretne porozumienie"

Politycy rozmawiali również nt. porozumienia dot. dużych miast i sejmików wojewódzkich. - Na razie nikt z nas nie wie, jak będš wyglšdały wybory do sejmików wojewódzkich, czy rad miast, a nawet w tej chwili nie możemy być pewni, czy będš bezpoœrednie wybory na prezydentów i burmistrzów. Liczba niewiadomych uniemożliwia bardzo konkretne porozumienie - oœwiadczyła Lubnauer.

Szefowa Nowoczesnej wskazywała, że w tej chwili w Sejmie trwajš prace nad zmianš ordynacji wyborczej. - PiS wrzuciło bandyckš ordynację i w dużym stopniu to ona będzie determinować działania opozycji. Uważam, że jakiekolwiek dogadywanie się zanim powstanie ta ordynacja w ostatecznym kształcie, jest o tyle błędem, że PiS będzie musiał w większym stopniu dostosować się do naszych decyzji - mówiła Lubnauer.

Przypomniała też, że w minionym tygodniu spotkała się z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W jej ocenie, zamiana ordynacji będzie miała wpływ także na to, jak Stronnictwo będzie widzieć swój start w wyborach samorzšdowych. W zwišzku z tym, w kwestii koalicji opozycji Lubnauer chce poczekać także na decyzję PSL i jego władz.

Komisja nadzwyczajna rozpoczęła prace nad projektem zmian w Kodeksie wyborczym autorstwa PiS w zeszły wtorek, w pierwszej kolejnoœci przyjęła zmiany dotyczšce funkcjonowania samorzšdów. Od czwartku posłowie zajmujš się zmianami w Kodeksie wyborczym.

Do tej pory komisja opowiedziała się m.in. za wprowadzaniem ordynacji proporcjonalnej w wyborach do rad gmin, znoszšc tym samym obowišzujšcš obecnie ordynację większoœciowš (tzw. JOW-y). Według przyjętych zmian podziału gminy na stałe obwody głosowania będzie dokonywał powiatowy komisarz wyborczy, a nie jak dotychczas władze samorzšdowe.

Posłowie opowiedzieli się też za tym, by siedmiu na dziewięciu członków Państwowej Komisji Wyborczej było powoływanych przez Sejm. Obecnie w skład PKW wchodzš sędziowie delegowani przez Sšd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sšd Administracyjny.

Komisja nadzwyczajna poparła również propozycję, by obwodowa komisja wyborcza składała się z komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia jego wyników.

Na rozpatrzenie czeka m.in. propozycja dotyczšca dwukadencyjnoœci wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która jest obecnie analizowana konstytucyjnie.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL