Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Warszawa

Gronkiewicz-Waltz: nie oddamy tak łatwo placu Piłsudskiego - placu symbolu

PAP/Jacek Turczyk
Grób Nieznanego Żołnierza jest własnoœciš miasta - miasta stołecznego, miasta niepokonanego; nie oddamy tak łatwo placu Piłsudskiego - placu symbolu, placu warszawiaków, placu niezłomnej stolicy - oœwiadczyła w pištek prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera poinformował, że otrzymał od ministra infrastruktury i budownictwa decyzję, przekazujšcš do jego dyspozycji plac Piłsudskiego w Warszawie. MIB wyjaœnia, że właœcicielem nieruchomoœci jest Skarb Państwa. 

Zdaniem prezydent Warszawy, decyzja ta œwiadczy o tym, że "władza centralna, metodš faktów dokonanych, niemalże zza węgła, zagarnia" Plac Piłsudskiego. "Już zagarnęła praktycznie Krakowskie Przedmieœcie - tam praktycznie co miesišc sš barierki, nie mogš przejœć mieszkańcy, nie mogš przejœć turyœci. Za chwilę to (plac Piłsudskiego) też będzie ogrodzone. A dlaczego nie? Będzie ogrodzone, dlaczego nie? Nie będzie dostępu lub tylko wtedy, kiedy władza centralna sobie zażyczy i pozwoli, wtedy, kiedy będzie miała uroczystoœci" - ironizowała Gronkiewicz-Waltz. 

Podkreœliła jednak, że władza centralna, tak jak do tej pory, będzie - zgodnie z prawem - musiała uzgadniać z miastem uroczystoœci państwowe. "Grób Nieznanego Żołnierza jest własnoœciš miasta, miasta stołecznego, miasta stolicy, miasta niepokonanego" - oœwiadczyła prezydent Warszawy. "Nie oddamy tak łatwo tego placu - placu symbolu, placu warszawiaków, placu niezłomnej stolicy" - zapowiedziała.

Rzecznik wojewody: deklaracje władz stolicy to pretekst, by utrudnić przejęcie pl. Piłsudskiego

Deklaracje władz Warszawy dot. placu Piłsudskiego postrzegamy jako pretekst, aby utrudnić przejęcie terenu należšcego do Skarbu Państwa - podkreœliła w pištkowym oœwiadczeniu rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz.

Rzeczniczka wojewody, przekazała, że "minister infrastruktury i budownictwa decyzjš z 25 paŸdziernika oddał wojewodzie w trwały zarzšd nieruchomoœć obejmujšcš plac Piłsudskiego". - Jest to nieruchomoœć Skarbu Państwa - oœwiadczyła Filipowicz.

Jak dodała, decyzję podjęto na wniosek wojewody Zdzisława Sipiery. "Jest to miejsce służšce przede wszystkim organizacji uroczystoœci państwowych i dlatego powinno być pod nadzorem administracji rzšdowej" - podkreœliła.

"W ocenie wojewody, do zmiany zarzšdu nie jest potrzebny podział nieruchomoœci (potwierdza to wydana decyzja administracyjna)" - dodała rzeczniczka.

"Deklaracje władz miasta stołecznego Warszawy postrzegamy jako pretekst, aby utrudnić przejęcie terenu należšcego do Skarbu Państwa. Należy też zaznaczyć, że władze miasta mogły dokonać podziału działki wczeœniej, jeœli uważały, że jest to niezbędne. Najistotniejszy jest fakt, że zmiana zarzšdu nie przynosi żadnych zmian dla mieszkańców stolicy" - dodała

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL