Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Warszawa

Gen. George Patton patronem odcinka bulwarów

PAP/
Przedstawiciele władz Warszawy, ambasady USA i Fundacji im. Ronalda Reagana w Polsce odsłonili na bulwarach wiœlanych tablicę poœwięconš amerykańskiemu dowódcy z czasów II wojny œwiatowej gen. George’owi S. Pattonowi.

W czerwcu Rada Warszawy zdecydowała, że Patton będzie patronem fragmentu bulwarów wiœlanych zlokalizowanego między mostami Œlšsko-Dšbrowskim i Œwiętokrzyskim.

Tablicę poœwięconš Pattonowi ustawiono na bulwarze między Centrum Nauki Kopernik i siedzibš Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Odsłonili jš m.in. wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska, poseł PO Andrzej Halicki, attache obrony Stanów Zjednoczonych w Polsce John Downey, prezes zarzšdu Fundacji im. Ronalda Reagana w Polsce Janusz Dorosiewicz oraz radca ministra kultury prof. Andrzej Kunert.

W uroczystoœci wzięli udział również m.in. żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rumunii, którzy stacjonujš w Orzyszu w ramach batalionowej grupy bojowej NATO. Hymny Polski i USA odegrała Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

- Warszawa pamięta o ludziach, którzy zasłużyli się dla naszej niepodległej i wolnej Europy. Widocznš formš upamiętniania ludzi ważnych dla naszej historii, bohaterów jest obieranie ich na patronów, ulic, placów i innych ważnych dla nas miejsc w Warszawie. Do tego grona dołšczamy dziœ gen. George'a Smitha Pattona. W społeczeństwie polskim znany jest jako wybitny dowódca, ale także przyjaciel Polski i Polaków - podkreœliła Kaznowska.

Przypomniała słowa Pattona po wizycie u polskich żołnierzy dowodzonych przez gen. Władysława Andersa: "Oddziały polskie prezentujš się najlepiej ze wszystkich, jakie kiedykolwiek widziałem łšcznie z brytyjskimi i amerykańskimi".

Kaznowska wyraziła radoœć, że nad Wisłš jest bulwar im. gen. Pattona. - Myœlę, że jest to ważna forma hołdu społeczeństwa Warszawy wobec wielkiego bohatera II wojny œwiatowej i przyjaciela Polski - zaznaczyła wiceprezydent stolicy.

Downey zwrócił uwagę, że Patton poœwięcił życie na obronę "naszych wspólnych wartoœci i ugruntowanie wolnoœci, którymi dzisiaj możemy się cieszyć".

Kunert zauważył, że udział w wojnie o niepodległoœć Stanów Zjednoczonych bohaterów dwóch narodów polskiego i amerykańskiego - Tadeusza Koœciuszki i Kazimierza Pułaskiego - oznacza, że tradycja przyjaŸni, sojusz i braterstwa broni polsko-amerykańskiego liczy już sobie 240 lat.

Kunert zaznaczył, że Patton dołšcza do listy uhonorowanych swoimi miejscami w Warszawie, m.in. prezydentów USA Herberta Hoovera, Thomasa Woodrow Wilsona i Ronalda Reagana.

Zgodnie z uchwałš Rady Warszawy nazwę Bulwar gen. George'a Smitha Pattona nadano odcinkowi dotychczasowego Bulwaru Bohdana Grzymały-Siedleckiego zlokalizowanemu pomiędzy mostem Œlšsko-Dšbrowskim a mostem Œwiętokrzyskim.

Uchwała była realizacjš wniosku grupy 9 radnych w zwišzku z wystšpieniem Fundacji Ronalda Reagana w Polsce do Rady Warszawy o takie uhonorowanie gen. Pattona.

W załšczeniu do uchwały znajdował się list prezesa zarzšdu fundacji Janusza Dorosiewicza do przewodniczšcej komisji ds. nazewnictwa miejskiego Anny Nehrebeckiej-Byczewskiej. Prezes fundacji przedstawił w nim życiorys Pattona.

- Był najwybitniejszym amerykańskim dowódcš II wojny œwiatowej, wieczny wojownik, błyskotliwy strateg, bezwzględnie szczery, często obcesowy - napisał Dorosiewicz. Jak zauważał, Patton był "zaciekłym wrogiem komunizmu i imperialnych ambicji Rosji".

- Nie ma wštpliwoœci, że gen, Patton zmarł jako bohater zapisujšc się w historii złotymi zgłoskami - zasługuje na to, aby zostać upamiętnionym - właœnie teraz, kiedy to wojska Stanów Zjednoczonych - po raz pierwszy w historii stacjonujš w Polsce - podkreœlił Dorosiewicz.

ródło:

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL