Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Warszawa

Wojewoda: Metro jest budowane. Nic mu nie grozi

PAP/ Bartłomiej Zborowski
Odnoszšc się do uchylenia przez Generalnego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenia na budowę jednej ze stacji metra na Woli, wojewoda Zdzisław Sipiera powiedział, że metro jest budowane i nic temu przedsięwzięciu nie grozi. W pištek chce spotkać się z wiceprezydent stolicy Renatš Kaznowskš.

11 kwietnia Generalny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję z o uchyleniu wydanego przez wojewodę mazowieckiego pozwolenia na budowę stacji metra C6 Księcia Janusza na Woli.

W czwartek przed południem wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska oceniła, że decyzja GINB jest "absolutnie szokujšca", a nadzór wydał jš jedynie na podstawie wštpliwoœci, czy prawidłowo złożono oœwiadczenia, co do dysponowania nieruchomoœciami na cele budowlane.

- Po pierwsze chciałem uspokoić wszystkich mieszkańców Warszawy, że metro jest budowane i będzie budowane i nic tu nie grozi, co do tego przedsięwzięcia - powiedział wojewoda mazowiecki podczas krótkiego oœwiadczenia.

Zaznaczył, że nie widzi żadnych powodów, żeby w przyszłoœci były "jakiekolwiek przesłanki podważajšce możliwoœć" budowania metra.

- Tej dużej inwestycji tak potrzebnej dla miasta stołecznego Warszawy, jak i Mazowsza - powiedział Sipiera. Podkreœlił, że duże inwestycje takie jak metro, to "sš sprawy ponadpolityczne i ponad sporem".

Sipiera powiedział, że otrzymał informację o decyzji GINB w Wielki Pištek.

- Nie zmieniam swojego zdania, nie zmieniam swojego stanowiska i absolutnie podtrzymuje wszystko, co było do tej pory czynione - powiedział wojewoda mazowiecki.

Podkreœlił, że nie będzie "wchodził w żadne rozstrzygnięcia, które nie sš w jego kompetencji". Zaznaczył, że spory dotyczšce np. własnoœci gruntów rozstrzygajš sšdy.

- Zgodnie z polskim prawem, jest oœwiadczenie, które podpisuje inwestor, który pod tym podpisujšc się bierze całš odpowiedzialnoœć za wszystkie czynnoœci, które zwišzane sš z oœwiadczeniem o dysponowaniu prawem do nieruchomoœci - powiedział Sipiera.

Podkreœlił, że dokumenty przedstawione przez miasto były zgodne z prawem.

- Nie widziałem żadnych podstaw żeby tutaj (je) podważać - powiedział wojewoda.

Zaapelował do prezydent Warszawy, żeby "w trybie nagłym" potwierdziła prawo do dysponowania nieruchomoœciš koniecznš do budowy metra.

- A ja również szybko podejmę decyzję, żeby uniknšć dalszych sporów, briefingów i innych - powiedział Sipiera.

Zaprosił wiceprezydent Renatę Kaznowska na spotkanie w pištek, żeby omówić "wszystkie szczegóły". Sipiera nie chciał mówić o tym, jakie decyzje mogš zapaœć. Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk powiedział PAP, że Kaznowska wybiera się na spotkanie z wojewodš w pištek o godz.14.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL