Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wydawnicze Premiery Miesišca

Małe życie - poruszajšcy obraz dojrzewania, sukcesu, traumy i przyjaźni.

Najgłoœniejsza amerykańska powieœć 2015 roku, która wzbudziła falę zachwytu, a zarazem goršcš dyskusję wœród krytyków i czytelników.
 

Pochodzšca z Hawajów amerykańska pisarka opisuje kilkadziesišt lat z życia czterech przyjaciół. Bohaterów powieœci poznajemy w chwili, gdy kończš studia i przenoszš się do Nowego Jorku. Przetrwanie, nie mówišc już o sukcesie, w jednym z najwspanialszych miast œwiata nie jest łatwe, lecz szczęœcie wydaje się im sprzyjać. Pełen temperamentu JB jest malarzem i z czasem zaczyna brylować w kręgach nowojorskiej bohemy. Malcolm zostaje uznanym architektem, a Willem robi błyskotliwš karierę aktorskš. Najbardziej tajemniczy z nich, Jude, przejawia wybitny talent matematyczny, a jako prawnik również odnosi sukces za sukcesem. W przeciwieństwie do przyjaciół nigdy jednak nie wspomina o swojej przeszłoœci ani o rodzinie, choć poważne problemy zdrowotne i emocjonalne wskazujš na to, że w jego życiu wydarzyło się coœ, o czym nie potrafi zapomnieć.

 

Willem, Malcolm i JB stopniowo odkrywać będš strasznš prawdę, która kładzie się cieniem na całym życiu przyjaciela. Nieuchronnie nadchodzi dla nich czas trudnej próby empatii i dojrzałoœci. Co będš gotowi poœwięcić, by ratować Jude’a, coraz bardziej pogršżajšcego się w mroku? Oto poruszajšca do głębi opowieœć o życiu w wielkim mieœcie, które daje szansę na zapomnienie o przeszłoœci, oraz o życiu w bólu, który nie pozwala zapomnieć. To proza, która w całym swoim pięknie opisuje doœwiadczenie zła, granice ludzkiej wytrzymałoœci i tyranię pamięci.

 

Powieœć Małe życie w Ameryce i w Anglii odniosła ogromny sukces wœród krytyków i czytelników – trafiła do finału Nagrody Bookera i National Book Award, otrzymała prestiżowš Kirkus Prize, znalazła się na czele rankingów najlepszych powieœci 2015 roku sporzšdzonych przez najważniejsze tytuły prasowe, rozgłoœnie radiowe i portale internetowe (m.in. The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, The Guardian, The BuzzFeed, The Goodreads, Oprah). Prawa do opublikowania powieœci dotychczas sprzedano do dwudziestu krajów.

 

ródło: MATERIAŁ PARTNERA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL