Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sieci opinii

Pasywny terroryzm, aktywny idiotyzm

Wojciech Czabanowski
archiwum prywatne
Al Jazeera donosi o podbijajšcym media społecznoœciowe hashtagu #Passiveterrorism. Muzułmanki noszšce hijab wrzucajš pod tym hasłem zdjęcia i posty majšce wyœmiać amerykański wojskowy dokument „Countering Violent Extremism”, którego autorzy twierdzš, że noszenie muzułmańskiego nakrycia głowy przez kobiety stanowi wyraz pasywnego terroryzmu.

Chociaż Stany Zjednoczone słynš z kuriozalnych przejawów politycznej poprawnoœci, kojarzš jednoczeœnie się z burackim wręcz brakiem poszanowania dla innych kultur oraz zupełnym ich niezrozumieniem. Przedstawiciele mało którego kraju popełniajš tak wiele dyplomatycznych gaf.

 Ponieważ przez œwiat przetoczyła się nowa fala strachu przed międzynarodowym fundamentalistycznym terroryzmem islamskim, a kryzys migracyjny nabiera coraz większych rozmiarów, doczekaliœmy się od Amerykanów idiotycznego i obraŸliwego dokumentu okreœlajšcego hijab pasywnym terroryzmem. Samo okreœlenie „pasywny terroryzm” stanowi zlepek lewicowego i prawicowego ekstremizmu. Ten pierwszy wniósł w to pojęcie wkład konceptualny - „pasywny terroryzm” zapewne wywodzi się od „pasywnej agresji”, ten drugi paranoiczny strach przed przejawami tego, co inne.

Niestety bardzo często rozsšdne i uzasadnione obawy przed jakiegoœ rodzaju zagrożeniem – żeby nie szukać daleko: terroryzmem i zalewem imigrantów, łšczš się w kompromitujšcym mariażu z zupełnie irracjonalnš i nieuzasadnionš niechęciš wobec odmiennoœci. Czym innym jest walczyć z terroryzmem, czy nie godzić się na zalew ojczyzny przez migrantów, a czym innym twierdzić, że wynikajšcy z przyzwoitoœci obowišzek religijny jest przejawem „pasywnego terroryzmu”.

Warto przypomnieć Amerykanom, że zasłanianie włosów przez kobiety i skromny ubiór praktykowane były nie tylko przez muzułmanów, ale także przez pierwszych chrzeœcijan, a tym, co motywowało jedne i drugie kobiety, była skromnoœć i troska o dobre obyczaje, o których tak często mówiš politycy za oceanem.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL