Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Ziobro: sšdy rodzinne będš obowišzane zawiadamiać prokuraturę o krzywdzie dzieci

Zbigniew Ziobro
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Ministerstwo Sprawiedliwoœci chce, aby sšdy rodzinne miały obowišzek zawiadamiania prokuratury o sprawach, w których jest zagrożone dobro dziecka oraz o prowadzonych z urzędu postępowaniach dotyczšcych ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Zgłoszenie, w trybie pilnym, takiej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego zapowiada szef resortu Zbigniew Ziobro. "Prokuratura musi mieć możliwoœć szybkiej i zdecydowanej reakcji w sytuacjach, gdy dzieci spotyka krzywda" – powiedział Ziobro PAP.

Art. 59 Kpc stanowi: "Sšd zawiadamia prokuratora o każdej sprawie, w której udział jego uważa za potrzebny" - co oznacza tylko możliwoœć zawiadomienia prokuratury. Nowela ma nałożyć na sšdy rodzinne taki obowišzek - gdy dobro dziecka jest zagrożone i gdy sš prowadzone z urzędu postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

"Życie niewinnego, bezbronnego dziecka powinno być bezwzględnie chronione. Prokuratorzy muszš mieć możliwoœć, by reagować natychmiast, gdy pojawiajš się pierwsze sygnały, że w jakiejœ rodzinie dziecku dzieje się krzywda. Muszš działać, zanim dojdzie do większej tragedii" – dodał minister sprawiedliwoœci-prokurator generalny.

Przyznał, że ta inicjatywa jest odpowiedziš na głoœne ostatnio przypadki drastycznych przestępstw wobec dzieci: skatowania na œmierć półrocznego Maksymiliana z Rzeszowa i pobicia jego dwuletniej siostry; znęcania się nad dwumiesięcznym Igorem z Łodzi, który doznał złamania czaszki czy próby samobójczej maltretowanej przez matki 10-latki z Zamoœcia.

"Do takich i podobnych tragedii dochodzi niejednokrotnie w rodzinach, które sš objęte dozorem kuratora albo w sprawach których trwajš postępowania o ograniczenie praw rodzicielskich. Ale prokuratorzy o tym nie wiedzš, ponieważ sšdy nie majš obowišzku ich o tym informować" - podkreœlił Ziobro. "A to właœnie prokuratorzy majš największe możliwoœci działania. Mogš – w odróżnieniu od kuratorów czy organów opieki społecznej – zbierać i zabezpieczać dowody, a w skrajnych przypadkach wnioskować o areszt wobec osób, które dopuszczajš się przemocy wobec dzieci" – oœwiadczył.

"Nowelizacja wymusi współpracę sšdów z prokuraturš. Pozwoli prokuratorom na szybkš i stanowczš reakcję, na skuteczniejszš walkę z patologicznymi zachowaniami wobec dzieci" – ocenił Ziobro. Dlatego – jak zapowiedział – projekt nowelizacji art. 59 Kpc zostanie w trybie pilnym skierowany do prac legislacyjnych.

Od 13 lipca obowišzujš nowe przepisy, zwiększajšce karnoprawnš ochronę dzieci - ofiar przestępstw. Zainicjowana przez prezydenta Andrzeja Dudę i rzecznika praw dziecka Marka Michalaka nowelizacja podwyższa kary za najcięższe przestępstwa wobec dzieci. Nakłada również na obywateli prawny obowišzek zawiadomienia odpowiednich służb - jeœli wiedzš o takich przestępstwach.

"Osoba, która w tym przypadku ma wiarygodnš informację o usiłowaniu lub dokonaniu przestępstwa na szkodę dziecka, ma obowišzek zawiadomić o tym prokuratora lub policję, jeœli tego nie zrobi poniesie odpowiedzialnoœć karnš" - mówiła niedawno PAP sędzia Dorota Hildebrand-Mrowiec, prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. Zwróciła uwagę, że takie osoby, jak kuratorzy, pracownicy społeczni czy funkcjonariusze policji, powinny być szczególnie uwrażliwieni na przypadki, gdy można podejrzewać, że dziecku dzieje się krzywda.

Zgodnie z tymi nowymi przepisami, sšdy w sprawach karnych będš obligatoryjnie sprawdzać, czy w wyniku danego przestępstwa nie ucierpiało dziecko. Jeœli ucierpiało, wymierzona kara byłaby wyższa.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL