Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Koniec czasu letniego i zimowego?

Adobe Stock
Posłowie majš wezwać Komisję Europejskš do przygotowania propozycji kończšcej ze zmianš czasu z letniego na zimowy i zimowego na letni dwa razy w roku, podczas debaty w czwartek rano. Głosowanie nad rezolucjš w południe.

W odpowiedzi na inicjatywy obywatelskie, w których pojawiajš się obawy, dotyczšce wpływu zmiany czasu na zdrowie, projekt rezolucji wzywa Komisję europejskš do przygotowania propozycji dotyczšcej jej zlikwidowania.

Zmiany czasu jesieniš i na wiosnę, w państwach członkowskich UE regulowane sš dyrektywš w sprawie ustaleń dotyczšcych czasu letniego. W tekœcie stwierdzono, że należy utrzymać jednolity system czasowy UE, nawet jeœli zmiany czasu zostanš zniesione.

ródło: PE

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL